27
09
2016

V úterý 27. září 2016 proběhlo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
Členové Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy na svém prvním zasedání rozhodli o dvanácti projektech, které byly předloženy prostřednictvím systému ISKP do poloviny července 2016 do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
V rámci prvního kola výzvy bylo předloženo celkem dvanáct mikroprojektů, z toho dva mikroprojekty typu A, tři mikroprojekty typu B a sedm mikroprojektů typu C. Pět mikroprojektů bylo předloženo v prioritní ose 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, sedm mikroprojektů v prioritní ose 4. Spolupráce institucí a komunit.

21
09
2016

Zástupci česko-polských euroregionů se účastnili 22. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se uskutečnilo v Hradci Králové ve dnech 20. a 21. září 2016.
Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci se na svém zasedání v Hradci Králové zabývala aktuální problematikou česko-polského příhraničí, kterou prezentovaly jednotlivé pracovní skupiny zřízené komisí (Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu; Pracovní skupina pro působení proti katastrofám, haváriím a živelným pohromám a boji proti jejich následkům; Pracovní skupina rozvoje regionu pohraničí a podpůrných programů; Pracovní skupina pro ochranu životního prostředí a Pracovní skupina pro euroregiony). Spolupráci v příhraničí prezentovali na konkrétních projektech zástupci Euroregionu Glacensis a měst Hradec Králové a Walbrzych.

09
09
2016

V pátek 9. září 2016 se na Zámeckém náměstí ve Frýdku uskutečnil již třetí ročník Festivalu partnerských měst. Region Beskydy při této příležitosti prezentoval pomocí široké škály tištěných propagačních materiálů turistické zajímavosti české, polské a slovenské části Euroregionu Beskydy. Největší zájem projevili účastníci o všechny druhy turistických a cykloturistických map. Dětem udělalo největší radost pexeso s beskydskými motivy.

Tipy na výlet

Unikátní architektura v nejmladším městě Havířově

Teprve v padesátých letech dvacátého století se na půli cesty mezi Ostravou a Českým Těšínem začaly stavět typické obytné domy v architektonickém stylu Sorela, tedy socialistickém realismu. Domy tvořily osu nového Havířova, který měl poskytnout střechu nad hlavou desítkám tisíc pracovníků v průmyslu a hornictví.

Programové období 2014 – 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.