Region Beskydy získal neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek. Díky dotaci je Region Beskydy schopen realizovat plánované aktivity v oblasti propagace regionu a přípravy na nové programové období 2014 – 2020.

Zastupitelstvo statutárního města Frýdek-Místek na svém zasedání dne 7.9.2015 rozhodlo o poskytnutí dotace Regionu Beskydy ve výši 500 000,- Kč na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit Regionu Beskydy souvisejících s členstvím Regionu Beskydy v nadnárodním sdružení Euroregion Beskydy a aktivitami euroregionu, dále na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a propagace sdružení, financování provozních výdajů, včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování aktivit souvisejících s přípravou nového programového období 2014-2020 a to především z hlediska projektů přeshraniční spolupráce.

Dotace bude použita na financování výše uvedených aktivit v roce 2015 a v prvním pololetí roku 2016.

 


znak FM


 

předchozí zpět na výčet další