Grantové programy 2007 - 2013

„Fond mikroprojektů ERB je realizovaný v rámci OPPS CZ-PL 2007-2013, který je spolufinancován z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)“

UdržitelnostPUBLICITA - platná k 1.7.2012

Více informací na www.cz-pl.eu

HARMONOGRAM

Zasedání Euroregionálního řídícího výboru
1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru – Třanovice

V pátek 26. září 2008 se v Třanovicích uskutečnilo první zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů OPPS CZ-PL Cíl 3 Euroregionu Beskydy/Beskidy. Zasedání se zúčastnilo všech deset hlasujících členů Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů ERB a pozorovatelé delegováni Centrem pro regionální rozvoj ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru – Bielsko – Biala

Ve středu 18. března 2009 se v Bielsko-Biale uskutečnilo druhé zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů OPPS CZ-PL Cíl 3 Euroregionu Beskydy/Beskidy. Zasedání se zúčastnilo všech deset hlasujících členů Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů ERB, projektoví a finanční manažeři Fondu a pozorovatelé delegováni Centrem pro regionální rozvoj ČR. Výbor projednal celkem 16 projektů, z toho 4 projekty CZ žadatelů a 12 projektů PL žadatelů. Kromě jednoho byly všechny projekty doporučeny k financování. S žadateli budou následně uzavřeny smlouvy o financování jejich projektů z ERDF prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Čeští žadatelé měli zájem hlavně o podporu kulturních a sportovních aktivit.3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Beskydy

V pátek 16. října 2009 se v Třanovicích uskutečnilo 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 11 projektů, 7 projektů českých, 4 polské. Zúčastnilo se ho všech 10 hlasujících členů, a to jak z České republiky, tak z Polska. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Centrem pro regionální rozvoj České republiky a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky. Čeští žadatelé měli zájem o projekty zaměřené na propagaci atraktivit, kulturní výměnu a drobné investice. Informace o projednávaných projektech naleznete v přiložené tabulce. Výzva pro předkládání projektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy je výzvou průběžnou, z toho vyplývá, že žádosti mohou být předkládány průběžně, tedy kdykoliv během roku. Správce garantuje, že žádosti předložené v termínech uvedených na webových stránkách budou zpracovány a předloženy k projednání na příslušný nejbližší Euroregionální řídící výbor. Projekty, které budou předloženy správci – administrátorovi do 15. ledna 2010, budou projednány Euroregionálním řídícím výborem 26. března 2010, u později předložených projektů tento termín nemůžeme zaručit. Po třetím zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy je na české straně vyčerpáno 37,78% celkové alokace Fondu.4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Beskydy

Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 13 projektů, 5 projektů českých a 8 polských. Zúčastnilo se ho 8 hlasujících členů, a to jak z České republiky, tak z Polska, jeden člen z každé národní delegace byl omluven. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky. Čeští žadatelé měli stejně jako v minulých kolech zájem o projekty zaměřené na propagaci turistických atraktivit území a projekty zaměřené na kulturní a sportovní výměnu.5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Beskydy

V pátek 24. září 2010 se v Třanovicích uskutečnilo 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 14 projektů, 6 projektů českých a 8 polských žadatelů. Zúčastnilo se ho 8 hlasujících členů, a to jak z České republiky, tak z Polska, jeden člen z každé národní delegace byl omluven. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Národním kontrolním úřadem v Katovicích a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky. Čeští žadatelé měli stejně jako v minulých kolech zájem o projekty zaměřené na propagaci turistických atraktivit území a projekty zaměřené na kulturní a sportovní výměnu.6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Beskydy

Ve středu 27. dubna 2011 se v Bielsko-Biale uskutečnilo 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 16 projektů, 6 projektů českých a 10 polských žadatelů. Zúčastnilo se ho 10 hlasujících členů, a to jak z České republiky, tak z Polska. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Národním kontrolním úřadem v Katovicích a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky. Čeští žadatelé měli zájem o projekty zaměřené na kulturní a sportovní výměny a projekty zaměřené na spolupráci škol.7. zasedání Euroregionálnho řídícího výboru Euroregionu Beskydy

V pátek 04. listopadu 2011 se v obci Ostravice uskutečnilo 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 13 projektů, 3 projekty českých a 10 projektů polských žadatelů. Zúčastnilo se ho 9 hlasujících členů, a to jak z České republiky, tak z Polska. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Národním kontrolním úřadem v Katovicích a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky. Čeští žadatelé měli zájem o projekty zaměřené vzdělávání v cestovním ruchu a projekty zaměřené na spolupráci škol.8. zasedání Euroregionálnho řídícího výboru Euroregionu Beskydy

V pátek 27. dubna 2012 v Bielsko-Biale proběhlo 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 19 projektů, 6 projektů českých a 13 projektů polských žadatelů. Zúčastnilo se ho 9 hlasujících členů, a to jak z České republiky, tak z Polska. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Národním kontrolním úřadem v Katovicích a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky.9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy

Ve čtvrtek 08. listopadu 2012 se v obci Ostravice uskutečnilo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 13 projektů polských žadatelů. V české části Euroregionu Beskydy byly všechny předložené projekty vyřazeny při kontrole formálních náležitostí a kontrole přijatelnosti. Zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy se účastnilo 8 hlasujících členů, a to čtyři členové z České republiky a čtyři členové z Polska. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegováni Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Národním kontrolním úřadem v Katovicích a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky.10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy

Ve středu 20. března 2013 se v Bielsko-Biale uskutečnilo 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 17 projektů, 5 projektů českých a 12 projektů polských žadatelů. Zúčastnilo se ho 7 hlasujících členů, tři členové z České republiky, čtyři z Polska. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Národním kontrolním úřadem v Katovicích a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky. Čeští žadatelé měli zájem o projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu formou obnovy turistických cílů , projekty zaměřené na spolupráci škol a vzdělávání mladé generace.


Výzva pro předkládání projektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy je výzvou průběžnou, z toho vyplývá, že žádosti mohou být předkládány průběžně, tedy kdykoliv během roku. Správce garantuje, že žádosti předložené v termínech uvedených na webových stránkách budou zpracovány a předloženy k projednání na příslušný nejbližší Euroregionální řídící výbor. Projekty, které budou předloženy správci – administrátorovi do 21. května 2013 budou projednány Euroregionálním řídícím výborem dne 3. července 2013. Maximální výše dotace v této výzvě činí pouze 20 000,- EUR, s tím že uznatelné náklady projektu mohou činit maximálně 60 000,- EUR. Realizace projektů předložených v rámci této výzvy musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2014. Doporučuje v průběhu přípravy projektu nejasnosti konzultovat se správcem = administrátorem Fondu.11. zasedání se uskutečnilo ve středu 3. července 2013 ve Vyšních Lhotách

Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Zasedání projednávalo celkem 20 projektů, 4 projekty českých a 16 projektů polských žadatelů. Zúčastnilo se ho 7 hlasujících členů, tři členové z České republiky, čtyři z Polska. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Národním kontrolním úřadem v Katovicích a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky. Čeští žadatelé měli zájem o projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu formou obnovy turistických cílů , projekty zaměřené na spolupráci škol a vzdělávání mladé generace.


V průběhu druhého pololetí letošního roku (pravděpodobně 9/2013) bude vyhlášena závěrečná výzva k předkládání mikroprojektů v rámci české i polské části Euroregionu Beskydy.12. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu MP ER Beskydy se uskutečnilo v úterý 4.2.2014

Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Beskidy, na kterém bylo projednáno 27 mikroprojektů (23 PL a 4 CZ) předložených v rámci 12. kola výzvy. Zasedání se účastnilo 9 hlasujících členů, pět členů z České republiky, čtyři z Polska. Dále se zasedání zúčastnili pozorovatelé delegovaní Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Národním kontrolním úřadem v Katovicích a Ministerstvem pro místní rozvoj Polské republiky. Čeští žadatelé měli zájem o projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu formou tvorby a distribuce propagačních materiálů a projekty zaměřené na spolupráci organizací zájmového charakteru.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z ERDF v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013.13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu MP ER Beskydy se uskutečnilo formou oběžné procedury, která byla ukončena dne 18.6.2014

13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu MP ER Beskydy se uskutečnilo formou oběžné procedury, která byla ukončena dne 18.6.2014 13. výzva probíhala pouze na českém území Euroregionu Beskydy a týkala se pouze českých žadatelů. V rámci výzvy bylo předloženo šest projektových žádostí. Všechny předložené projektové žádosti byly schváleny k financování. V rámci této výzvy budou realizovány projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu, kulturní a sportovní výměny a projekty zaměřené na vzdělávání a ochranu životního prostředí. Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z ERDF v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013.14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu MP ER Beskydy se uskutečnilo formou oběžné procedury, která byla ukončena dne 17.04.2015

14. výzva probíhala pouze na českém území Euroregionu Beskydy a týkala se pouze českých žadatelů. V rámci výzvy byly předloženy čtyři projektové žádosti. Všechny předložené projektové žádosti byly schváleny k financování. V rámci 14. výzvy, která je poslední výzvou na českém území Euroregionu Beskydy v programovém období 2007 – 2013, budou realizovány projekty zaměřené na vzdělávání, výměnné vzdělávací pobyty a kulturní výměny v rámci česko-polského příhraničí. Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z ERDF v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Informace o projednávaných projektech naleznete v přiložené tabulce. PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO FOND MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU BESKYDY U K O N Č E N O !!!!15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu MP ER Beskydy se uskutečnilo formou oběžné procedury, která byla ukončena dne 11.08.2015

15. výzva probíhala pouze na polském území Euroregionu Beskydy. V rámci výzvy byl předložen čtyři jediný projekt, který byl následně prostřednictvím oběžné procedury schválen. Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z ERDF v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013. Informace o projednávaných projektech naleznete v přiložené tabulce.