01
01
2023

Přejeme zdraví, štěstí, pohodu v pracovním i osobním životě po celý rok 2023

28
12
2022

Od dubna do prosince realizoval Region Beskydy společně s polským sdružením Stowarzyszenie Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Bialej projekt učíme se u sousedů, který byl zaměřen především na přenos dobré praxe a výměnu zkušeností mezi městy, obcemi a dalšími organizacemi sídlícími v česko-polsko-slovenském Euroregionu Beskydy.

14
12
2022

Naše potulovanie v rámci aktivity „Túlavým autobusom spoznávame  spoločný región“, ktorú realizujeme v rámci projektu pod názvom „Tradícia cezhraničného regiónu  so ženským podpisom“ SK/FMP/11b/09/013, pokračovalo aj pred vianočnými sviatkami.

Tipy na výlet

Putování naučnou stezkou po nejkrásnějším beskydském hřebeni

Ze Starých Hamer až na Bílý kříž je to deset kilometrů, tedy ideální vzdálenost pro pěkný cyklistický nebo pěší výlet. Na naučné stezce se 14 zastaveními se projdete po nejkrásnějším beskydském hřebeni, užijete si výhledy na Malou Fatru, Lysou horu a další nejvyšší vrcholy Beskyd z perspektivy takzvaných Zadních hor.

Programové období 2014 – 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.