02
01
2022

Až do 16. března 2022 probíhá poslední příjem projektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

01
01
2022

Úspěšný rok 2022 prožitý ve zdraví přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

07
12
2021

Milé děti, připravili jsme pro vás malý kvíz o přírodě a zeměpisných zajímavostech české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Slováci a Češi jsou dva národy, které až do konce roku 1992 žily ve společném státě a domluvily se bez tlumočníka.

Tipy na výlet

Unikáty Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem

Dva unikáty najdete při výletu do Kunčic pod Ondřejníkem a Čeladné. Prvním je dřevěný kostel svatých Prokopa a Barbory v Kunčicích. Unikátní je však v tom, že je přestěhovaný z pořádné dálky. Původně totiž od 17. století stával v obci Hliňanka v Zakarpatské Ukrajině.

Programové období 2014 – 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.