21
02
2024

Pro zájemce o předkládání projektových žádostí v rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy“ připravujeme seminář pro žadatele, který se uskuteční ve středu 6. března 2024 od 9,30 hodin v jednacím sále zastupitelstva města Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek. Bližší informace naleznete v pozvánce.

12
02
2024

V rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy byly vyhlášeny výzvy k předkládání projektů do Priority 2 – Cestovní ruch i do Priority 4 – Spolupráce institucí a obyvatel.

05
02
2024

Dnes se uskutečnil na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě první seminář pro žadatele Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 Fond malých projektů. Semináře se zúčastnilo cca 100 zájemců o malé fondové projekty.

Tipy na výlet

Výlet za mýty a poklady beskydské Goduly

Vrchol Godula je neobvykle předsazen před všemi beskydskými hřebeny. Proto není divu, že se k němu váže neobvyklé množství pověstí. Pěkným výletem pro rodiny s dětmi je putování po naučné stezce pokladů, která vychází z Řeky a má celkem sedm zastavení.

Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.