14
11
2022

Mesto Turzovka  v spolupráci s českým partnerom projektu Regionom  Beskydy z ČR zorganizovali dňa 14.11.2022 pre žiakov 5.A triedy zo Spojenej školy Juraja Thurzu v Turzovke výlet na Pustevny.  Poznávací výlet bol  realizovaný v rámci aktivity Potulníček  s cieľom spoznávania česko- slovenského pohraničia  v rámci projektu pod názvom „Tradícia cezhraničného regiónu  so ženským podpisom“ SK/FMP/11b/09/013.

10
11
2022

Přijďte se podívat do Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí na malou výstavu betlémů z česko-slovenského pomezí. Výstava bude přístupná veřejnosti ve foyer KC FnO až do konce listopadu 2022. V prosinci si budete moci výstavu prohlédnout v Turzovce v Kulturním domě R.Jašíka.

08
11
2022

Ani sme sa nenazdali a o pár dní tu máme zase vianočné sviatky a tým aj koniec roka a vítanie opäť nového roka plného očakávaní a predsavzatí. Presne takto nám pomaly končí aj realizácia projektu „Rok na dedine plný tradícií a zvykov“ SK/FMP/11b/07/029, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK.   

Tipy na výlet

Nošovice s vůní pivovarského sladu a automobilového benzinu

Z celé řady vrcholků Regionu Beskydy můžete spatřit dvě výrazné stavby. Nošovický pivovar s automobilkou září v krajině do dálky, současně do dálek celého světa vyváží auta a pivo. Po výletu do hor se mohou zájemci zastavit v obou provozech a absolvovat exkurzi.

Programové období 2014 – 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.