01
12
2023

TALK SHOW  - odletová hala Letiště Leoše Janáčka Ostrava – středa 6. prosince 2023 od 18,00 do 21,00 hodin.

10
11
2023

Téměř tři desítky starostů Euroregionu Beskydy si vyměnili zkušenosti v rámci studijní cesty do slovenských obcí v regionu Orava. Starostové postupně navštívili obce Klin, Oravská Polhora, Zubrohlava, Krušetnica a Breza, kde si prohlédli nejen turistickou a občanskou infrastrukturu, ale také například třídírnu odpadů v obci Breza, kterou provozuje „Združenie Biela Orava“.

14
10
2023

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy  vyhlašuje nábor ODBORNÝCH HODNOTITELŮ pro hodnocení projektů předložených v rámci programu Interreg Česká republika-Polsko 2021-2027.

Tipy na výlet

Za dřevěným kostelem v Řepištích a kaplí svatého Floriána

Jeden z nejstarších dřevěných kostelů v Regionu Beskydy je zasvěcen sv. Michaelovi Archandělovi. Najdete jej na okraji obce Řepiště, kde stojí již od roku 1484. Po mnoha opravách a přestavbách je stále plně funkční a využíván k bohoslužbám.

Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.