02
01
2022

Až do 16. března 2022 probíhá poslední příjem projektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

01
01
2022

Úspěšný rok 2022 prožitý ve zdraví přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

07
12
2021

Milé děti, připravili jsme pro vás malý kvíz o přírodě a zeměpisných zajímavostech české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Slováci a Češi jsou dva národy, které až do konce roku 1992 žily ve společném státě a domluvily se bez tlumočníka.

Tipy na výlet

Výlet za skvrnitým symbolem Beskyd na Travný

Pokud vám nevadí brzké ranní vstávání do mokrého počasí, pak máte šanci narazit na jeden ze symbolů Beskyd, mloka skvrnitého. Vzácné setkání na vás čeká hned na několika místech Regionu Beskydy. Velmi často se mlok nachází na vlhkých západních svazích Travného nad obcí Krásná v blízkosti potoků svažujících se do údolí Mohelnice.

Programové období 2014 – 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.