26
09
2023

V úterý proběhlo na atletickém stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek mezinárodní MISTROVSTVÍ EUROREGIONU BESKYDY V ATLETICE. Atletických závodů se účastnily české, polské a slovenské děti, žáci základních škol Euroregionu Beskydy.

31
03
2023

Děti navštěvující knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí a Turzovce se sešly poslední den v březnu v kinosále Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí na společné besedě se spisovatelem, ilustrátorem a tvůrcem vystoupení pro děti panem Adolfem Dudkem.

20
03
2023

Dne 20. 3. 2023 se na MMR ČR uskutečnila ustanovující schůze Asociace euroregionů České republiky, která přijala stanovy spolku a zvolila orgány asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Tipy na výlet

Horský hřeben plný pramenů, chat a lesních plodů

Prameny lákaly lidi od dávných dob a dnes to není jiné. Pokud se vydáte z Komorní Lhotky po hřebeni Prašivé až na Ropici a posléze zpět do Řeky, objevíte nejeden pramen. Nejblíže červené turistické trase pod vrcholem Čuplu se nachází pramen Stonávky, tedy říčky, jejíž jméno nese celý mikroregion.

Programové období 2014 – 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.