72,09

km2

25 000

obyvatel

1999

založeno

9

obcí

Území Regionu Slezská brána přechází z Těšínské pahorkatiny až k nejvyšším vrcholům pohoří Moravskoslezské Beskydy. Přirozenou osu pahorkatinné části mikroregionu představuje řeka Ostravice, středem podhorské a horské části území pak protéká řeka Morávka. Region má tradici v mnoha hospodářských odvětvích, v historii hrála významnou roli těžba uhlí a navazující těžký průmysl, ale také zemědělství a lesnictví. Postupem času nabýval na významu cestovní ruch. Proto většina současných aktivit sdružení směřuje k podpoře turismu. Návštěvníci zde narazí na celou řadu dřevěných kostelů, mlýnků, horských stezek, ale také na nově vybudované cyklostezky.

Sídlo a adresa

Šenov
Radniční náměstí 300,
739 34 Šenov

Kontakty

+420 556 805 946, +420 724 178 654

Odpovědné osoby

předseda: Petr Baďura
tajemník: Milada Stolinská
 
 

Představení sdružení měst a obcí

Města a obce Slezské brány začaly spolupracovat jako sdružení právnických osob 29. června 1999. V roce 2000 získala spolupráce formu dobrovolného svazku obcí. Po několika změnách má svazek v současné době 16 obcí. Rozkládá se na území 243 km² a má 32 500 obyvatel. Aktivity do poloviny roku 2016 byly velmi různorodé, nejčastěji ale na podporu cestovního ruchu. Nejvýznamnější akce souvisely s výstavbou cyklostezky Ostrava – Beskydy na území mikroregionu. Kromě samotného vybudování stezky se obce a města společně zasadily o výstavbu infrastruktury v jejím okolí. Na podporu cestovního ruchu vydává sdružení celou řadu tématických tištěných materiálů. Ty představují například cyklostezky nebo místní dřevěné kostely. Svou činností se sdružení snaží o rozvoj kultury, sportu, sociálních služeb nebo o využití zámku v Paskově. Inspiraci hledají zástupci měst a obcí u polských a slovenských partnerů, ale také díky spolupráce s partnery v Norsku.

 

Tipy na výlety

1. Kostel Všech svatých v Sedlištích

Dřevěná perla Slezské brány v Sedlištích

Svým nádherným okolím a hřbitovem vystihuje dřevěný kostelík Všech svatých v Sedlištích nejlépe krajinu a historii Regionu Beskydy. Na první pohled si v těsném sousedství kostela postaveného v roce 1638 všimnete celé řady dřevěných a litinových křížů. Ty přesně poukazují na charakter regionu, jehož historie je spojena především s těžbou dřeva a hutnictvím. Samotný kostelík patří k největším unikátům lidové beskydské sakrální architektury. Zajímavostí kostelíka je takzvaná sobota. To je podsíň obklopující celý kostel, která sloužila především jako zázemí poutníků před špatným počasím.

 

2. Dřevěné sakrální památky v Řepištích

Za dřevěným kostelem v Řepištích a kaplí svatého Floriána

Jeden z nejstarších dřevěných kostelů v Regionu Beskydy je zasvěcen sv. Michaelovi Archandělovi. Najdete jej na okraji obce Řepiště, kde stojí již od roku 1484. Po mnoha opravách a přestavbách je stále plně funkční a využíván k bohoslužbám. V blízkosti kostela, na křižovatce cyklotras 6065 a 6066, se nachází kaple svatého Floriána. Nově opravená stavba je vyzdobena přibližně třiceti soškami patrona kaple, které vyrobili v keramické dílně žáci místní základní školy.

 

3. Dřevěné mlýnky v okolí Šenova a Václavovic

Unikátní technické památky Regionu Slezská brána

Unikátem, se kterým se můžete setkat na území České republiky téměř výhradně na Těšínsku, jsou dřevěné mlýnky. Ty byly budovány jednotlivými majiteli polností od počátku 20. století a sloužily k mletí vlastní produkce obilí. V podstatě tak napomáhaly k obživě jednotlivých statků, protože nejzručnější domácnosti dokázaly za den vyrobit až dva metráky mouky. V roce 2013 prošly tři z nich rekonstrukcí do plně funkční podoby. Mlýnky v Šenově, Řepištích i Václavovicích jsou po domluvě s obecními úřady přístupné návštěvníkům.

 

4. Paskovský zámek a cyklostezka Ostrava-Beskydy 

Paskov – aktivní výlet s dávnou příchutí uhlí

Paskov před dvaceti lety a dnes, to je jako noc a den. Z obce, ve které jste kdysi na každém kroku mohli sledovat stopy těžby uhlí, se stává moderní městečko. Rozvoji cestovního ruchu výrazně napomohla stavba cyklostezky na trase z Ostravy do Beskyd, která je hojně využívána nejen cyklisty, ale také bruslaři, koloběžkáři a běžci. Na břehu Ostravice byla u silničního mostu přes řeku vybudována odpočívka U svatého Kryštofa s dětským hřištěm a občerstvením. Nedaleko cyklostezky je možné objevit nejen vzácné dřevěné kostelíky, ale přímo v centru Paskova také čtyřkřídlý zámek s mansardovou střechou a novoklasicistní fasádou obklopený parkem v anglickém stylu. V zámku lze navštívit stálou expozici erbů dřívějších majitelů zámku, ale také pravidelné výstavy či jarmarky.

 

5. Šenovská naučná stezka

Naučnou stezkou Šenovem za perlou Slezska a okolní přírodou

Zajímavý desetikilometrový výlet čeká na všechny, kteří se vydají po šenovské naučné stezce. Ideálním výchozím bodem putování je Šenovské muzeum, které návštěvníky seznamuje s historií zajímavého města na hranici Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve. V těsném sousedství muzea se nachází významná památka, monumentální barokní kostel Prozřetelnosti Boží z 18. století, který je nazýván perlou Slezska. Naučná stezka dále vede k meandrům řeky Lučiny, do místních lesů a také za unikátními dřevěnými mlýnky z počátku 20. století.