Aktuality

V úterý proběhlo na atletickém stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek mezinárodní MISTROVSTVÍ EUROREGIONU BESKYDY V ATLETICE. Atletických závodů se účastnily české, polské a slovenské děti, žáci základních škol Euroregionu Beskydy.

Děti navštěvující knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí a Turzovce se sešly poslední den v březnu v kinosále Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí na společné besedě se spisovatelem, ilustrátorem a tvůrcem vystoupení pro děti panem Adolfem Dudkem.

Dne 20. 3. 2023 se na MMR ČR uskutečnila ustanovující schůze Asociace euroregionů České republiky, která přijala stanovy spolku a zvolila orgány asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Ve čtvrtek 16. března 2023 se uskutečnila studijní cesta zástupců měst a obcí slovenské části Euroregionu Beskydy na Moravu, konkrétně do obcí a měst české části Euroregionu Beskydy. Představitelé českých a slovenských obcí euroregionu společně navštívili obce Řepiště, Paskov, Frýdlant nad Ostravicí a Ostravice, diskutovali se starosty, prohlédli si výstupy realizovaných projektů, mezi kterými nechyběly ani projekty přeshraniční spolupráce.

Studenti Univerzity třetího věku z Frýdlantu nad Ostravicí a senioři z partnerských měst Frýdlant nad Ostravicí a Turzovka se sešli v Kulturním domě Rodolfa Jašíka v Turzovce na společné besedě s názvem „Žezlo v ženských rukou“.

Děti navštěvující knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí a Turzovce se sešly v Kulturním domě Rodolfa Jašíka v Turzovce na společné besedě se spisovatelem.

Členové představenstva Region Beskydy a starostové měst a obcí Region Beskydy se zúčastnili společného setkání zástupců samospráv české a slovenské části Euroregionu Beskydy, které se konalo 20.02.2023 v Žilině v hotelu „Dubná Skala“. 

Združenie Región Beskydy sa v týchto dňoch môže tešiť na parádnu nádieľku nových propagačných materiálov Euroregiónu Beskydy.

Přejeme zdraví, štěstí, pohodu v pracovním i osobním životě po celý rok 2023

Od dubna do prosince realizoval Region Beskydy společně s polským sdružením Stowarzyszenie Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Bialej projekt učíme se u sousedů, který byl zaměřen především na přenos dobré praxe a výměnu zkušeností mezi městy, obcemi a dalšími organizacemi sídlícími v česko-polsko-slovenském Euroregionu Beskydy.