Aktuality

Pro zájemce o předkládání projektových žádostí v rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy“ připravujeme seminář pro žadatele, který se uskuteční ve středu 6. března 2024 od 9,30 hodin v jednacím sále zastupitelstva města Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek. Bližší informace naleznete v pozvánce.

V rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy byly vyhlášeny výzvy k předkládání projektů do Priority 2 – Cestovní ruch i do Priority 4 – Spolupráce institucí a obyvatel.

Dnes se uskutečnil na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě první seminář pro žadatele Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 Fond malých projektů. Semináře se zúčastnilo cca 100 zájemců o malé fondové projekty.

Kancelář Region Beskydy ve Frýdlantu nad Ostravicí bude od 1.února 2024 až do odvolání z technických důvodů uzavřena. 

Už pár dní v prostoru zaznívá, že akce v Plzni, na které se ve dnech 25.-26.ledna 2024 sešli členové Asociace euroregionů České republiky, se vydařila. Velkou zásluhu na tom nesou organizátoři, zejména předseda Euroregionu Šumava a radní Plzeňského kraje Libor Picka a kolega Michal Handschuh.

Dne 18. ledna 2024 se konala v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost. 

Dne 5. 2. 2024 se od 10 hodin v Ostravě na krajském úřadě uskuteční „školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 včetně Fondu malých projektů“.

Vážení přátelé a partneři, 

děkujeme vám za spolupráci v uplynulém roce a do roku 2024 vám přejeme zdraví, štěstí a hodně pracovních i osobních úspěchů.

Členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy.

 

PF Region Beskydy 2024

TALK SHOW  - odletová hala Letiště Leoše Janáčka Ostrava – středa 6. prosince 2023 od 18,00 do 21,00 hodin.

Téměř tři desítky starostů Euroregionu Beskydy si vyměnili zkušenosti v rámci studijní cesty do slovenských obcí v regionu Orava. Starostové postupně navštívili obce Klin, Oravská Polhora, Zubrohlava, Krušetnica a Breza, kde si prohlédli nejen turistickou a občanskou infrastrukturu, ale také například třídírnu odpadů v obci Breza, kterou provozuje „Združenie Biela Orava“.