Grantové programy 2007 - 2013

„Fond mikroprojektů ERB je realizovaný v rámci OPPS CZ-PL 2007-2013, který je spolufinancován z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)“

Informace pro příjemce