Dne 21. dubna 2000 sešli na Okresním úřadě ve Frýdku-Místku zástupci sedmi sdružení obcí a měst okresu, aby pod patronací přednosty Okresního úřadu ing. Jiřího Kajzara a místostarosty města Frýdku-Místku ing. Petra Rafaje završili svá přípravná jednání aktem založení sdružení Regionu Beskydy, který se stal partnerem pro obdobná sdružení na slovenské a polské straně pro vytvoření mezinárodního společenství Euroregion Beskydy.

 

 
 
Strategie ke stažení