Zde můžete shlédnout 12 dílů materiálu ,,Vítejte v Euroregionu Beskydy"

Po několika měsících příprav se koncem dubna podařilo vydat první číslo turistického magazínu „Vítejte v Euroregionu Beskydy“, které je věnováno statutárnímu městu Frýdek-Místek a městu Bielsko-Biala. Magazín je vydáván s českými, polskými a anglickými texty, které popisují nejvýznamnější atraktivity obou částí euroregionu. Je tak určen široké veřejnosti, domácím a zahraničním turistům a studentům. Magazín je distribuován na pobočkách informačních center, členskými městy a obcemi v rámci české a polské části euroregionu. Vydávání magazínu bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Celkem bude realizováno 12 vydání tohoto magazínu.

Region Beskydy je jedním z jedenácti projektových partnerů, kteří se rozhodli realizovat projekt EUREGIO PL – CZ, jež je zaměřený na vzájemnou spolupráci euroregionů v česko-polském příhraničí. Cílem tohoto projektu je vzájemné poznání specifik jednotlivých česko-polských euroregionů, seznámení se s prací a náplní sekretariátů těchto euroregionů, ale především je cílem analýza problémů, které brání ještě intenzivnějšímu rozvoji česko-polské spolupráce.

Leden bychom mohli každoročně nazývat měsícem veletrhů a výstav. V průběhu tohoto měsíce se konají dva nejvýznamnější veletrhy regionů a cestovního ruchu v rámci České republiky a Slovenska, kterých se pravidelně účastí i zástupci Euroregionu Beskydy.

Před deseti lety, v červnu roku 2000, byl založen Euroregion Beskydy jako společenství Čechů, Poláků a Slováků s cílem rozvinout přeshraniční spolupráci mezi organizacemi i jednotlivci na území Beskyd. Strategií euroregionu bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci ve všech oblastech a tím pozitivně ovlivňovat život v příhraničním regionu.

Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku realizuje společně s projektovým partnerem Regionem Beskidy v Bialsku-Biale projekt zaměřený na propagaci české a polské části Euroregionu Beskydy, jeho přírodního dědictví, kulturních tradic a nabídky volnočasových aktivit nejen pro turisty, ale především pro jeho obyvatele. Projekt Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města je složený z několika aktivit, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Stěžejní aktivitou projektu je vysílání televizních relací o dění v euroregionu prostřednictvím kabelových televizí ve městech Frýdek-Místek, Bielsko-Biala, Skočov a Osvětim. Televizní relace budou natáčeny dvěma televizními štáby, českým a polským. Českou část reportáží bude na základě výběrového řízení realizovat POLAR televize Ostrava s.r.o. Vyrobené pořady budou opatřeny titulky a odvysílány na území partnera. „Obyvatelé Frýdku-Místku se tímto způsobem dovědí nejen o dění ve městě a jeho okolí, ale také o dění v Regionu Beskydy a prostřednictvím polských reportáží také o dění v polské části Euroregionu Beskydy. Přiblížíme tak vzájemně divákům život obyvatel na protějších stranách hranice a nabídneme tipy pro zážitkové i poznávací výlety do obou částí euroregionu.“ dodala Dagmar Valášková, sekretář sdružení Region Beskydy. Natočené reportáže naleznou zájemci také na webových stránkách Regionu Beskydy (www.regionbeskydy.cz) nebo zhotovitele POLAR televize Ostrava s.r.o. (www.polar.cz). – televizní portály Moravskoslezského kraje – Beskydy (www.tvportaly.cz/beskydy). „Když jsme si před rokem položili otázku, jakým způsobem propagovat Region Beskydy nejen v tuzemsku ale také i v zahraničí, napadlo nás společně s polskou částí euroregionu zrealizovat televizní vysílání reportáží o dění na našem území. Uvědomme si, že právě polští turisté tvoří významnou část zahraničních návštěvníků našeho regionu“ řekl předseda sdružení Region Beskydy Ing. Petr Rafaj.