Grantové programy 2014 - 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.

 

Seznam realizovaných mikroprojektů

Pořadí kola výzvyPořadové číslo projektuPrioritní osaTyp projektu

Číslo projektu

CZ.11.2.45/0.0/0.0/
CZ.11.4.120/0.0/0.0/

Název projektuVedoucí partner / žadatelProjektový partnerSchválená výše dotaceRozhodnutí EŘV
I. 1. 2 A 16_011/0000380 Historie a kulturní krajina Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Gmina Łodygowice 55 468,55 schválen
I. 2. 4 A 16_011/0000449 Edukacyjnie i integracyjnie - współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice Gmina Porąbka Obec Palkovice 27 810,35 schválen s podmínkou
I. 3. 4 B 16_011/0000438 Integrace venkovských oblastí - spojuje nás fotbal TJ BDSTAV Sedliště, z.s. LKS STRAŻAK Pielgrzymowice 14 678,00 schválen
I. 4. 4 B 16_011/0000451 Integracja środowisk wiejskich-łączy nas sport Ludowy KLub Sportowy STRAŻAK w Pielgrzymowicach TJ BDSTAV Sedliště, z.s. 18 359,97 schválen s podmínkou
I. 5. 2 B 16_011/0000425 Beskydská e-Trasa Sdružení obcí povodí Stonávky Gmina Jaworze 22 287,00 schválen s podmínkou
I. 6. 2 C 16_011/0000390 Po stopách zbojníků "BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace" BBOSiR Bielsko-Biała 28 954,07 schválen  ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE
I. 7. 4 C 16_011/0000446 Wspólnie do Olimpiady Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe Janosik "Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace" 19 473,68 schválen s podmínkou
I. 8. 4 C 16_011/0000398 Żyj aktywnie, zdrowo i sportowo ! Gmina Porąbka-Szkola w Bujakowie "Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace" 19 993,10

schválen ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE

I. 9. 2 C 16_011/0000470 "Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka" Gmina Węgierska Górka Obec Mosty u Jablunkova 30 000,00 schválen
I. 10. 4 C 16_011/0000420 BYSTRA-KRASNA, PIERWSZA POMOC JEST JASNA Ochotnicza Straż Pożarna Bystra Obec Krásná 14 962,13 schválen
I. 11. 2 C 16_011/0000412 "Ocalić od zapomnienia - ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko czeskiego" Powiat Żywiecki Statutární město Frýdek-Místek 17 459,90 schválen
I. 12. 4 C 16_011/0000435 Kultura ponad granicami Łękawica - Řepiště Gmina Łękawica Obec Řepiště 0,00 zamítnut
CELKEM V I. KOLE VÝZVY 269 446,75 EUR
II. 1. 4 A 16_011/0000713 "Společně" Region Beskydy Stowarzyszenie "Region Beskidy" 30 295,27 schválen s podmínkou
II. 2. 2 A 16  011/0000712 "Wzajemna pomoc dla wzajemnego poznania: Pszczyna-Paskov" Gmina Pszczyna Město Paskov 55 640,56 schválen s podmínkou
II. 3. 4 B 16_011/0000703 "Po stopách rodu Pražmů" Obec Pražmo Gmina Niemodlin 20 000 schválen s podmínkou
II. 4. 2 C 16  011/0000708 "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" Gmina Bielsko-Biała/BBOSiR BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace 13 475,05 schválen 
II. 5. 2 C 16_011/0000700 "Zažít Beskydy interaktivně" El Speedo - flying community o.s. Stowarzyszenie Skyrunning Polska 29 903,12 schválen
II. 6. 4 C 16_011/0000698 "Energia jutra - transgraniczna akcja edukacyjna" Fundacja Ludzie-Innowacje-Design TRIANON, z.s 19 579,6 schválen s podmínkou
II. 7. 4 C 16_011/0000699 "Kultura ponad granicami Łękawica-Řepiště" Gmina Łękawica Obec Řepiště 19 954,17 schválen s podmínkou
II. 8. 4 C 16_011/0000709 "Rok czeski w Czechowicach-Dziedziach" Gmina Czechowice-Dziedzice Město Orlová 17 316,82 schválen s podmínkou
II. 9. 2 C 16_011/0000697 "Kultura w kalejdoskopie - promocja atrakcjikulturowych polsko-czeskiego pogranicza" Powiat Bielski Statutární město Frýdek-Místek 29 103,15 schválen s podmínkou
II. 10. 2 C 16  011/0000707 "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" Gmina Bielsko-Biała/BBOSiR BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace 19 891,95 schválen 
II. 11. 4 C 16  011/0000696 "Setkání mladých hasičů" Statutární město Frýdek-Místek Miasto Żywiec 13 924,7 schválen s podmínkou
II. 12. 2 C 16  011/0000704 "Zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego" Gmina Węgierska Górka Obec Mosty u Jablunkova 29 998,82 schválen s podmínkou
CELKEM V II. KOLE VÝZVY 299 083,21 EUR
III. 1. 4 C 16_011/0001109   "Kultura od nowa pisana - rozwój współpracy
transgranicznej Łękawica- Řepiště"
Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy Obec Řepiště 17 857,65 schválen s podmínkou
III. 2. 4 C 16_011/0001061 "Know How - na przykładzie szlaku wież i platform
widokowych oraz szlaku single truck"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska MAS Pobeskydí, z.s. 0,00 zamítnut
CELKEM V III. KOLE VÝZVY

17,857,65

EUR
IV. 1. 4 A 16_011/0001170 "Rovnováha Projekt Arting 2017" Fundacja Ludzie-Innowacje-Design Sdružení obcí povodí Stonávky 27 329,38 schválen s podmínkou
IV. 2. 2 A 16 011/0001168 "Císařská cesta - jedna silnice, dva národy, spousta historie" Obec Komorní Lhotka Gmina Węgierska Górka 53 156,21 schválen
IV. 3. 4 B 16_011/0001164 "Sport v každém věku" Město Šenov Gmina Strumień 18 365,95 schválen
IV. 4. 4 C 16 011/0001172 "Polsko-česká akce propagující kultury, tradice a řemeslnou výrobu horských regionů" Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich Obec Janovice 19 851,75 schválen s podmínkou
IV. 5. 2 C 16_011/0001173 "Ondrášovské slavnosti - Znovu v Hradisku" Obec Janovice Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich 30 000 schválen
IV. 6. 4 C 16_011/0001174 "Know How - na základě výměny meziregionálních zkušeností" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska MAS Pobeskydí, z.s. 10 344,5 schválen s podmínkou
IV. 7. 2 C 16_011/0001169 "Historie a dnešek" Obec Albrechtice Gmina Łodygowice 20 315,63 schválen s podmínkou
CELKEM V IV. KOLE VÝZVY 179 363,42 EUR
V. 1. 4 A 16_011/0001470 Propagujeme/ Promujemy Region Beskydy Stowarzyszenie Region Beskidy 39 900,7 schválen s podmínkou
V. 2. 2 A 16_011/0001471 Study Tour w krainie 4 jezior/ Study Tour v krajině 4 jezer Powiat Pszczyński Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 19 177,92 schválen s podmínkou
V. 3. 4 B 16_011/0001475 PIĘĆ ZMYSŁÓW POGRANICZA Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Dům kultury Města Orlové 8 679,77 schválen s podmínkou ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE
V. 4. 2 C 16_011/0001468 Wędruj w cztery strony świata: polsko-czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Řepiště Gmina Łękawica Obec Řepiště 29 999,73 schválen
V. 5. 4 C 16_011/0001466 Wilamowskie Śmiergusty jako przykład współpracy transgranicznej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach Kulturní dům Dolní Benešov 17 638,68 schválen s podmínkou
V. 6. 4 C 16_011/0001481 ŁAŁ - odkryj pasję! Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w BielskuBiałej Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 15 198,47 schválen s podmínkou
V. 7. 2 C 16_011/0001469 Rozwój szlaku tematycznego bł. o. Michała Tomaszka - współpraca gmin Łękawica i Řepiště Gmina Łękawica Obec Řepiště 30 000,00 schválen s podmínkou
V. 8. 4 C 16_011/0001474 Polsko-czeska współpraca akademicka na rzecz doskonalenia jakości transgranicznych badań naukowych Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/ Wydział Zamiejscowy w Żywcu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 19 231,5 schválen s podmínkou
V. 9. 2 C 16_011/0001467 Kampaň Visitfm/ Kampania Visitfm BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Bielsko-Bialski Osrodek Sportu i Rekreacji 17 739,24 schválen s podmínkou
V. 10. 2 C 16_011/0001476 Poznawanie swojej historii, kultury i tradycji gminy Milówka i Milikov Gmina Milówka Obec Milíkov 0,00 zamítnout
CELKEM V V. KOLE VÝZVY 197 566,01 EUR
VI. 1. 2 A 16_011/0001620 Turystyczno-Edukacyjnie-Razem Gmina Szczyrk Obec Kaňovice 51 355,91 schválen
VI. 2. 4 A 16_011/0001622 Między stronami. Polsko-czeskie promowanie kultury na pograniczu Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 25 944,78 schválen s podmínkou
VI. 3. 4 C 16_011/0001621 Polsko - Czeski Festiwal Kultury Wszelakiej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach Kulturní dům Dolní Benešov 7 565 schválen
VI. 4. 2 C 16_011/0001628 Polepszenie dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na polsko-czeskim pograniczu Gmina Milówka Obec Milíkov 14 953,2 schválen
VI. 5. 4 C 16_011/0001623 Od natury do kultury - Polsko- czeskie dziedzictwo kulturowe podstawą Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace 19 928,67 schválen
VI. 6. 4 C 16_011/0001627 Poznawanie swojej historii, kultury i tradycji gminy Milówka i Milikov Gmina Milówka Obec Milíkov 15 776 schválen
VI. 7. 4 C 16_011/0001636 TOP TENIS bez hranic Tenisklub7 z.s. BESKIDZKI KLUB TENISOWY "ADVANTAGE" BIELSKO-BIAłA 13 648,54 schválen s podmínkou

CELKEM V VI. KOLE VÝZVY
149 172,10 EUR
VII. 1. 2 A 16_011/0001734 Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Sdruženi obcí povodí Stonávky 38 083,12 schválen s podmínkou
VII. 2. 4 C 16_011/0001755 Bystré-Bystra "Poznej své sousedy" Obec Janovice Gmina Wilkowice 19 991,15 schválen-ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE
VII. 3. 4 C 16_011/0001758 Festiwal sztuki czeskiej w Bielsku-Białej Galeria Bielska BWA Galerie výtvarného umění v Ostravě 10 768,47 schválen
VII. 4. 4 B 16_011/0001754 Mezinárodní analýza společenské odpovědnosti firem ve vybraných okresech Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství Vysoká škola sociálně správní, z.ú. v Havířovie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 20 000 schválen
VII. 5. 4 C 16_011/0001756 Pięć zmysłów pogranicza Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Dům kultury Města Orlové 8 196,55 schválen s podmínkou
VII. 6. 4 C 16_011/0001757 Partnerstwo w sporcie Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowego „JANOSIK” JUDO Český Těšín 19 883,2 schválen s podmínkou
VII. 7. 4 C 16_011/0001753 Prezentacja dorobku przyrodniczego i kulturowego gminy Milówka i Milikov Gmina Milówka Obec Milikov 10 314,75 schválen s podmínkou
VII. 8. 2 C 16_011/0001726 Rozšíření stálých expozic paskovského zámku Město Paskov Gmina Pszczyna 30 000 schválen
CELKEM V VII. KOLE VÝZVY 157 237,24 EUR
VIII. 1. 4 A 16_011/0002021 Propagujeme 2x více Region Beskydy Stowarzyszenie Region Beskidy 36 454,46 schválen
VIII. 2. 4 A 16_011/0002030 Spektrum Beskidy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS" ADAM - autistické děti a my, z.s. 8 319,37 schválen
VIII. 3. 4 B 16_011/0002015 Robokód přes hranici Základní škola Šenov Gmina Strumieň 19 502,17 schválen s podmínkou 
VIII. 4. 4 B 16_011/0002034 Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej EducationTalentCulture, z.s. 19 993,38 schválen
VIII. 5. 4 C 16_011/0002037 Korzenie - wspólnota źródeł, poszukiwań i inspiracji. Sztuka i dizajn po obu stronach granicy. Galeria Bielska BWA Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 18 463,61 schválen
VIII. 6. 2 C 16_011/0002020 Beskidy zapraszają Powiat Żywiecki Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy 25 355,5 schválen
VIII. 7. 4 C 16_011/0002004 Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego Powiat Bielski Statutární město Frýdek-Místek 19 857,27 schválen
VIII. 8. 2 C 16_011/0002008 Beskidy na rowerze Miasto Bielsko-Biała Turistické informační centrum Frýdek-Místek 18 192,72 schválen
VIII. 9. 4 C 16_011/0002032 Festiwal Muzyki Alternatywnej poGRAnicza Fundacja GANPAHAR Spolek Beskyd 17 752,25 schválen
VIII. 10. 4 C 16_011/0002005 Polsko-Czeska Liga Szachowa '2019 Powiat Bielski Statutární město Frýdek-Místek 9 062,27 schválen
VIII. 11. 4 C 16_011/0002028 Podpora leteckých sportů v česko-polském příhraničí El Speedo - flying community, z.s.V Stowarzyszenie Skyrunning Polska 19 022,58 schválen s podmínkou
VIII. 12. 2 C 16_011/0002031 Pascal Beskidy Fundacja Pascal Destinační management turistické oblasti BeskydyValašsko, o.p.s 18 130,5 schválen s podmínkou
VIII. 13. 4 C 16_011/0002033 Puchar Podbeskidzia-piłka nożna ponad granicami Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie FK Gascontrol Havířov, z.s. 19 607,63 schválen
VIII. 14. 4 C 16_011/0002036 Sport ponad granicami - polsko-czeskie spotkania sportowe Ośrodek Promocji Gminy Wegierska Górka Obec Mosty u Jablunkova 18 547 schválen s podmínkou
VIII. 15. 2 C 16_011/0002038 Zachování a zpřístupnění kulturních atraktivit Zámeckého parku Šenov Město Šenov Gmina Strumieň 30 000 schválen s podmínkou
VIII. 16. 4 C 16_011/0002039 TENIS BEZ HRANIC Tenisklub7 z.s. BESKIDZKI KLUB TENISOWY "ADVANTAGE" BIELSKO-BIAŁA 18 633,92 schválen s podmínkou
VIII. 17. 4 C 16_011/0002009 Międzynarodowe spotkania chórów miast partnerskich Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach Kulturní dům Dolní Benešov 14 155,05 schválen
VIII. 18. 4 C 16_011/0002026 Odkrywanie i ochrona transgranicznego dziedzictwa Gmina Milówka Obec Milíkov 0 zamítnut
VIII. 19. 2   16_011/0002024 Na kole za krásami Beskyd Destinační management turistické oblasti BeskydyValašsko, o.p.s Fundacja Pascal 0 zamítnut
VIII. 20. 4 B 16_011/0002010 Životní styl a kvalita života v kontextu životních plánů a identity obyvatel česko-polského pohraničí po vstupu do EU Vysoká škola sociálně správní, z.ú. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 0 zamítnut
CELKEM V VIII. KOLE VÝZVY 331 048,68 EUR
IX. 1. 4 C 16_011/0002125 Maluchy bez granic Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Sdružení obcí povodí Stonávky 18 846,2 schválen s podmínkou
IX. 2. 4 B 16_011/0002122 Životní styl a kvalita života v kontextu životních plánů a identity obyvatel česko-polského pohraničí po vstupu do EU Vysoká škola PRIGO, z.ú. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 4 927,62 schválen
IX. 3. 4 C 16_011/0002124 Beskidzkie nuty Operetka Śląska Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace 14 165,02 schválen s podmínkou
IX. 4. 4 C 16_011/0002123 Odkrywanie i ochrona transgranicznego dziedzictwa Gmina Milówka Obec Milíkov 17 629 schválen s podmínkou
IX. 5. 4 C 16_011/0002120 Polsko-czeskie spotkania sportowe! Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice“ FOTBAL TŘINEC z.s. 18 574,2 schválen s podmínkou
IX. 6. 2 C 16_011/0002126 Pszczyński Gyszynk – stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej Powiat Pszczyński Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s. 00,0 zamítnut
CELKEM V IX. KOLE VÝZVY 74 142,04 EUR
X. 1. 2 C 16_011/0002342 Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej EducationTalentCulture, z.s. 22 310,93 schválen s podmínkou
X. 2. 2 C 16_011/0002340 Modernizacja transgranicznej trasy rowerowej Gmina Milówka Obec Nošovice 29 999,81 schválen
X. 3. 2 C 16_011/0002346 Rozšíření výletiště ve Vojkovicích Obec Vojkovice Gmina Milówka 30 000 schválen
X. 4. 2 C 16_011/0002343 Radegastové toulky Obec Nošovice Gmina Milówka 30 000 schválen
X. 5. 2 C 16_011/0002341 Digital Nature Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej EducationTalentCulture, z.s. 15 255,5 schválen s podmínkou
CELKEM V X. KOLE VÝZVY 127 566,24 EUR
XI. 1. 2 C 16_011/0002498 Senior na czASie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Sdružení obcí povodí Stonávky 35 526,7 schválen
XI. 2. 2 C 16_011/0002495 Regionalne produkty - bogactwo pogranicza Powiat Pszczyński MAS Pobeskydí, z. s. 39 525,16 schválen
XI.

3.

4 B 16_011/0002475 20 LAT RAZEM Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach Kulturní dům Dolní Benešov 13 337,83 schválen
XI. 4. 2 C 16_011/0002485 Sociální zázemí a propagace kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích Obec Řepiště Gmina Lekawica 30 000,00 schválen
XI. 5. 4 B 16_011/0002441 Klíčové kompetence ve vzdělávání a výuce Vysoká škola PRIGO, z.ú. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 4 995,62 schválen
XI. 6. 2 C 16_011/0002497 Beskidzkie wędrówki Powiat Bielski Město Frýdlant nad Ostravicí 29 871,89 schválen
XI. 7. 2 C 16_011/0002501 Za kulturou přes hranice Město Frýdlant nad Ostravicí Powiat Żywiecki 27 911,23 schválen
XI. 8. 2 C 16_011/0002511 Zapraszamy w Beskidy. Stacjonarny punkt informacji i promocji turystycznej regionu. Gmina Czechowice-Dziedzice Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 29 304,07 schválen s podmínkou
XI. 9. 4 C 16_011/0002486 Rod Pražmů nás spojuje Obec Pražmo Gmina Niemodlin 3 511,35 schválen
XI. 10. 4 C 16_011/0002499 Poznej kraj svých přátel Sdružení obcí povodí Stonávky Gmina Jaworze 4 912,57 schválen
XI. 11. 4 C 16_011/0002502 Akrobacie bez hranic Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s. AEROKLUB BIELSKO-BIALSKI 4 999,7 schválen
XI. 12. 2 C 16_011/0002508 Na drodze w Beskidy. Mobilny punkt informacji i promocji turystycznej regionu. Gmina Czechowice-Dziedzice Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 29 998,54 schválen
XI. 13. 2 C 16_011/0002510 Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górce Gmina Węgierska Górka Obec Mosty u Jablunkova 29 998,57 schválen s podmínkou
XI. 14. 2 C 16_011/0002496 Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu
Gmina Węgierska Górka Obec Mosty u Jablunkova 29 998,43 schválen s podmínkou
XI. 15. 4 C 16_011/0002505 SENIORSEC: BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW Z TERENÓW WIEJSKICH I MAŁOMIASTECZKOWYCH Akademia WSB Vysoká škola podnikání a práva, a.s. 12 809,5 schválen s podmínkou
XI. 16. 2 C 16_011/0002512 Regionalna Chata w Węgierskiej Górce miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka Obec Mosty u Jablunkova 29 997,08 schválen s podmínkou
XI. 17. 2 C 16_011/0002472 Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego: Łękawica - Repiste
Gmina Łękawica Obec Řepiště 23 571,65 schválen s podmínkou-ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE
XI. 18. 2 C 16_011/0002503 Wzrost atrakcyjności turystyki przygranicznej -Jezioro Żywieckie Klub Żeglarski "Halny" Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 28 780,74 schválen s podmínkou-ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE
CELKEM V XI. KOLE VÝZVY 409 050,63 EUR
XII. 1. 2 A 16_011/0002644 Transgraniczna marka turystyczna Beskidy Stowarzyszenie Region Beskidy Region Beskydy 59 825,21 schválen
XII. 2. 4 A 16_011/0002643 Młodzi Kreatywni Cyfrowo Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Základní škola a mateřská škola Dobratice 38 787,9 schválen
XII. 3. 2 C 16_011/0002639 "Bajkowe Bielsko-Biała" - Rzeźba Don Pedro Szpiega z
Krainy Deszczowców
Miasto Bielsko-Biała Statutární město Frýdek-Místek 28 973,05 schválen
XII. 4. 2 C 16_011/0002641 SymPatio - Wykreowanie nowego produktu
turystycznego dzięki współpracy Żywieckiej Biblioteki
Samorządowej oraz miasta Frydlant nad Ostrawicą
Żywiecka Biblioteka Samorządowa Město Frýdlant nad Ostravicí 26 954,56 schválen
XII. 5. 4 C 16_011/0002645 Z muzyką po Beskidach Stowarzyszenie "BESKIDLOVE" Spolek Beskyd 19 499,19 schválen
XII. 6. 2 C 16_011/0002635 Po stopách historie 1 Město Frýdlant nad Ostravicí Zywiecka Biblioteka Samorzadowa 30 000,00 schválen
XII. 7. 2 C 16_011/0002636 Po stopách historie 2 Město Frýdlant nad Ostravicí Zywiecka Biblioteka Samorzadowa 27 819,65 schválen
XII. 8. 4 C 16_011/0002642 W zdrowym ciele zdrowy duch - integracja seniorów
pogranicza czesko-polskiego
Gmina Czechowice-Dziedzice Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 19 998,51 schválen s podmínkou
XII. 9. 4 C 16_011/0002646 Polsko-czeskie szkolenie kadry trenerskiej Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice" FOTBAL TŘINEC z.s. 0,00 zamítnut
XII. 10. 2 C 16_011/0002638 Rozbudowa transgranicznej trasy rowerowej Gmina Milówka Obec Milíkov 0,00 zamítnut
CELKEM V XII. KOLE VÝZVY 251 858,07 EUR
XIII. 1. 2 A 16_011/0002811 Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo / Víra a historie - naše společné dědictví Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí 52011,53 schválen
XIII. 2. 2 C 16_011/0002834 Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w
Beskidach
Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku Obec Kaňovice 23839,1 schválen
XIII. 3. 4 C 16_011/0002833 Od rehabilitacji do integracji - kontynuacja polskoczeskiej przedszkolnej współpracy Gmina Porąbka Obec Palkovice 19462,26 schválen
XIII. 4. 4 C 16_011/0002810 Wspólny transgraniczny obóz piłkarski Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice" FOTBAL TŘINEC z.s 16192,5 schválen s podmínkou
XIII. 5. 2 C 16_011/0002832 Rozbudowa ośrodka informacji turystycznej w Milówce Gmina Milówka Obec Nošovice 29996,5 schválen
XIII. 6. 2 C 16_011/0002830 RUNDA po mostach i górkach Gmina Węgierska Górka Obec Mosty u Jablunkova 29995,46 schválen
XIII. 7. 4 B 16_011/0002831 Důsledky pandemie koronaviru COVID-19 pro fungování kulturních institucí a sociokulturních organizací v česko-polské příhraniční oblasti Vysoká škola PRIGO, z.ú. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 4445,56 schválen s podmínkou
CELKEM V XIII. KOLE VÝZVY 175 942,91 EUR
XIV. 1. 2 C 16_011/0002930 Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy Miasto Żywiec Město Frýdlant nad Ostravicí 29999,9 schválen
XIV. 2. 4 C 16_011/0002940   Beskidy bez barier Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku   Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 15891,17  schválen
XIV. 3. 4 C 16_011/0002926   Edukacja bez granic Powiat Bielski   Město Frýdlant nad Ostravicí  18224,99 schválen
XIV. 4. 2 C  16_011/0002939  Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych.  Gmina Węgierska Górka  Obec Mosty u Jablunkova  29995,68 schválen
XIV. 5. 4 C  16_011/0002937  STYL NA FOLK - działania podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalne Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka   Obec Mosty u Jablunkova 16905,55  schválen
XIV. 6. 4 C  16_011/0002925 Nowe perspektywy Euroregionu w oparciu o rozwój transgranicznej współpracy akademickiej  Akademia WSB   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 16381,79  schválen
XIV. 7. 4 C 16_011/0002888   Beskydské legendy a pověsti - kulturní dědictví na obou stranách hranice  Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  4994,35  schválen
XIV. 8. 4 C 16_011/0002886  Akrobacie bez hranic II  Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s.   Aeroklub Bielsko-Bialski 4998  schválen
XIV. 9. 4 C  16_011/0002887 Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy blíže turistům   Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace Gmina Czechowice-Dziedzice   4997,49 schválen
XIV. 10. 4 C  16_011/0002890  Představujeme město Frýdlant nad Ostravicí - bránu Beskyd  Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace Gmina Czechowice-Dziedzice   4999,33 schválen
XIV. 11. 2 A 16_011/0002935   Natura i kultura - nowa oferta turystyczna w Euroregionie Beskidy  Żywiecka Biblioteka Samorządowa  Město Frýdlant nad Ostravicí 58696,17  schválen s podmínkou
XIV. 12. 2 A  16_011/0002933 Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gmin Jeleśnia oraz Sviadnov  Gmina Jeleśnia  Obec Sviadnov  52331,1  schválen s podmínkou
XIV. 13. 2 A 16_011/0002929  Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka i Nošovice  Gmina Milówka  Obec Nošovice  59970,9  schválen s podmínkou
XIV. 14. 2 C 16_011/0002928  Promowanie atrakcji przyrodniczych poprzez wykorzystanie technologii mobilnych.  Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.  Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace   18926,4 schválen s podmínkou
XIV. 15. 4 C  16_011/0002941 TJ TŽ Třinec - UKS Victoria Kozy, integracja poprzez pływanie.  Uczniowski Klub Sportowy Victoria w Kozach  Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek   14501 schválen s podmínkou
XIV. 16. 4 C  16_011/0002938  Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza  Gmina Milówka Obec Milikov   19988,6 schválen s podmínkou
XIV. 17. 2 C  16_011/0002936 Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górce  Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka   Obec Mosty u Jablunkova  29998,13 schválen s podmínkou
XIV. 18. 4 C 16_011/0002889  Přijeď s dětmi a parkuj správně   Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   4997,49 schválen s podmínkou
XIV. 19. 4 C  16_011/0002942 Dostępna przestrzeń kultury  Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach   Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace  0,00 zamítnut
CELKEM V XIV. KOLE VÝZVY 406 798,04  EUR
XV. 1. 2 A 16_011/0003049 Sztuka i architektura Gmina Wilamowice Město Frýdlant nad Ostravicí 59120,19 schválen s podmínkou
XV. 2. 2 C 16_011/0003052 Szkoła Leśna - poznajemy dzieje Ziemi i historię żubra Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór Město Frýdlant nad Ostravicí 25754,3 schválen
XV. 3. 2 C 16_011/0003053 Ścieżka przyrodnicza "Dolina Baby Jagi" Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór Město Frýdlant nad Ostravicí 20393,28 schválen
XV. 4. 2 C 16_011/0003047 Zapraszamy w Beskidy Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY Region Beskydy 29707,5 schválen
XV. 5. 2 C 16_011/0003046 Zobaczyć historię - prezentacja dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza Gmina Milówka Obec Milíkov 23953 schválen s podmínkou
XV. 6. 2 C 16_011/0003050 Szczyrk górą stoi! Zagospodarowanie szczytu Skrzycznego Gmina Szczyrk Obec Kaňovice 29996,23 schválen
XV. 7. 2 C 16_011/0003048 Stodoła ośmioboczna z Kryr jako miejsce zachowania lokalnej tradycji i kultury. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Město Paskov 29992,42 schválen
 CELKEM V XV. KOLE VÝZVY 218 916,92 EUR
XVI. 1. 4 A 16_011/0003227 Učíme se u sousedů Region Beskydy Stowarzyszenie Region Beskidy 19015,35 schválen
XVI. 2. 2 C 16_011/0003225 Nasze regionalne dziedzictwo Gmina Milówka Obec Milíkov 27157,5 schválen
XVI. 3. 2 C 16_011/0003230 Smaltovaná historie Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí Powiat Bielski 24033,75 schválen s podmínkou
XVI. 4. 4 C CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0003235 Wspólne pływanie w celu integracji UKS Victoria Kozy i TJ TZ Trinec Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA" Tělovýchovná jednota Třineckých železáren 9163 schválen
XVI. 5. 4 C CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0003226 Dostępna przestrzeń w kulturze Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 7181,18 schválen
XVI. 6. 4 C 16_011/0003229 Prázdniny v Beskydech Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach 6088,12 schválen s podmínkou
XVI. 7. 4 C 16_011/0003220 Barwy Beskidów Powiat Bielski Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 9970,5 schválen
XVI. 8. 2 C 16_011/0003224 Na styku kultur Stowarzyszenie Made in Szczyrk Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 14909,85  
XVI. 9. 4 C 16_011/0003234 Pod wspólnym niebem Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego "Żar" im. Adama Dziurżyńskiego Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s. 7730,75 schválen
XVI. 10. 4 C 16_011/0003219 Boże Narodzenie na pograniczu polsko - czeskim Powiat Żywiecki Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 8500 schválen
XVI. 11. 2 C 16_011/0003228 Sedni lehni v Ostravici Spolek BESKYDHOST Miejski Ošrodek Kultury v Szczyrku 8130,25 schválen
XVI. 12. 2 C 16_011/0003222 Okolo kapličky cestička Město Frýdlant nad Ostravicí Zywiecka Biblioteka Samorzadowa 21709 schválen s podmínkou
XVI. 13. 4 C 16_011/0003221 Návrat řezbářství do Frýdlantu Město Frýdlant nad Ostravicí Zywiecka Biblioteka Samorzadowa 6566,25 schválen s podmínkou
XVI. 14. 4 C 16_011/0003223 Manewry strażackie- okazją do umocnienia polsko-czeskich kontaktów Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach Kulturní dům Dolní Benešov 6914,75 schválen s podmínkou
CELKEM V XVI. KOLE VÝZVY 177 070,25 EUR