30. listopadu 2017 proběhla v Bielsku-Bialej poslední aktivita mikroprojektu - společná hodnotící konference, které se zúčastnili zástupci obcí, spolků a cílových skupin zapojených do mikroprojektu. V rámci konference byla účastníkům předána publikace hodnotící projektové aktivity a naplnění cílů míkroprojektu. 

Pozitivně mikroprojekt hodnotili všichni zástupci zájmových skupin zapojených do jeho realizace. Vedoucí pracovníci domovů pro hendikepované občany z Komorní Lhotky a Bestwiny vyzdvihli hlavní myšlenku projektu, která koresponduje s názvem projektu „Společně“. Konstatovali, že v následujících letech budou pokračovat v započaté spolupráci a to i formou samostatně realizovaného projektu v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Pro pokračování spolupráce se kromě zástupců měst a obcí vyslovili také senioři ze zúčastněných sdružení. 

Závěrem lze konstatovat, že projekt svou realizací nejen naplnil, ale i překonal očekávání do něj vkládaná. 

Projekt „Společně“/„Razem“ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

DSC 8045 2

P1750243 2

P1750252 2

 

předchozí zpět na výčet další