Ve dnech 18. a 19. dubna 2018 se v rámci mikroprojektu „Propagujeme“ uskutečnila studijní cesta zástupců místních samospráv, turistických organizací a spolků do polské části Euroregionu Beskydy. V rámci exkurzí účastníci navštívili například zámek a skanzen v Pszczyně, horské město Szczyrk, seznámili se s historií města Bielsko-Biala a počátky průmyslového rozvoje katovické aglomerace. 

Studijní cesta byla zaměřena na ukázky - pozitivní příklady - rozvoje cestovního ruchu jak v oblasti muzeálních expozic, tedy konkrétních míst, které může turista navštívit, tak v oblasti marketingových aktivit. První den studijní cesty probíhal v doprovodu průvodce, který v průběhu autobusové přepravy a následných prohlídek informoval účastníky o historii i současnosti navštívených míst. Večer si zástupci měst a obcí prohlédli město Szczyrk, které je zejména v zimě vyhledávaným turistickým centrem polských Beskyd. V rámci prohlídek druhého dne studijní cesty se účastníci seznámili nejen s historií Pszczyny a jejími památkami, ale také s využitím moderních technologií v cestovním ruchu. V Pszczyně byly účastníkům rovněž prezentovány úspěšně realizované projekty přeshraniční spolupráce.

Studijní cesty se zúčastnily více jak tři desítky starostů, místostarostů a zaměstnanců institucí angažujících se v rozvoji cestovního ruchu z české i polské části Euroregionu Beskydy. 

Projekt „Propagujeme“/„Promujemy“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001470, je financován  z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

předchozí zpět na výčet další