Šesté zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy proběhlo 19. června 2018 v prostorách sekretariátu polské části Euroregionu Beskydy v Bielsku-Bialej. 

Členové výboru rozhodovali o sedmi mikroprojektech, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení kvality a hodnocení přeshraničních aspektů. V rámci aktuálního kola výzvy byl větší zájem o mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit (celkem bylo projednáno pět mikroprojektů). Pouze dva mikroprojekty byly předloženy v prioritní ose 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Z předložených mikroprojektů byly dva mikroprojekty typu A (společný mikroprojekt s vedoucím partnerem) a pět mikroprojektů typu C (samostatně realizovaný mikroprojekt). 

Euroregionální řídící výbor schválil či schválil s podmínkou všechny předložené mikroprojekty. 

Informace o projednávaných projektech naleznete v Seznamu realizovaných mikroprojektů na těchto webových stránkách. 

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko

 

IMG 6106 2

IMG 6107 2

předchozí zpět na výčet další