V úterý 30. října 2018 proběhlo v Bielsku-Bialej sedmé zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. 

Členové výboru rozhodovali o osmi mikroprojektech, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení kvality a hodnocení přeshraničních aspektů. V rámci sedmého kola výzvy byl větší zájem o mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit. Celkem bylo v této ose předloženo 6 mikroprojektů. Pouze dva mikroprojekty byly předloženy v prioritní ose 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Z předložených mikroprojektů byl jeden mikroprojekt typu A (společný mikroprojekt s vedoucím partnerem), jeden mikroprojekt typu B (partnerský / komplementární mikroprojekt) a šest samostatných mikroprojektů typu C. 

Euroregionální řídící výbor schválil či schválil s podmínkou všech osm předložených mikroprojektů. 

Informace o projednávaných projektech naleznete v Seznamu realizovaných mikroprojektů, který je umístěn na tomto webu v sekci Grantové programy 2014 - 2020. 

UPOZORŇUJEME, že nejbližší sběr mikroprojektů v rámci následujícího kola průběžné výzvy bude ukončen ve středu 27. března 2019. V rámci tohoto kola výzvy budou podporovány všechny mikroprojekty bez omezení. O mikroprojektech předložených v rámci osmého kola výzvy rozhodne euroregionální řídící výbor na přelomu května a června 2019. 

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

předchozí zpět na výčet další