Účast českých dětí na II. hrách Visegrádské skupiny – Polsko - Węgierska Górka 

Ve dnech 18.-21.září 2018 se v polské obci Węgierska Górka konaly II. hry Visegrádské skupiny. Hry organizoval „Szkolny Związek Sportowy ve Warszawie“ pod patronátem maršálka Sejmu Polské republiky pana Marka Kuchcińskiego a pod záštitou okresního úřadu okresu Zywiec. 

Region Beskydy, česká část mezinárodního Euroregionu Beskydy, zajišťoval účast českých dětí na akci a z dotace Statutárního města Frýdek-Místek hradil dopravu českých účastníků do Polska a zpět a malé občerstvení pro děti. 

Česká reprezentace na hrách byla složena z dětí a pedagogů následujících základních škol a sportovních oddílů: 

Malá kopaná – 10 chlapců ročník 2004 a mladší + 2 trenéři – ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 

Házená – 10 chlapců ročník 2004 a mladší + 2 trenéři – oddíl házené Frýdek-Místek 

Atletika – 10 děvčat a 10 chlapců ročník 2004 a mladší + 4 trenéři – ZŠ Šenov 

V konkurenci dětí z Polska, Maďarska a Slovenska obsadilo české družstvo krásné druhé místo, a to za domácím družstvem Polska. České atletky dokonce své klání vyhrály. 

Výdaje spojené s účastí českých dětí na hrách Visegrádské čtyřky byly hrazeny z dotace Statutárního města Frýdek-Místek.

 

předchozí zpět na výčet další