Foto vycházka na Lysou horu 

Třetí fotografický workshop realizovaný v rámci mikroprojektu „Propagujeme“, se konal v neděli 30. prosince 2018. Skupina zájemců společně s fotografem se vydala z Ostravice na Lysou horu s cílem vyfotit panorama Beskyd. Bohužel ani v tento den nebylo počasí pro fotografy příznivé. Mlha a smog zalily údolí i hory. Viditelnost byla mizerná. 

Fotograf v průběhu cca pětihodinové vycházky předal účastníkům základní informace potřebné k získání kvalitní fotografie. Ověření nabytých znalostí v praxi však bylo složité. Mlha houstla s přibývajícími výškovými metry. I přesto vzniklo několik hezkých fotografií. 

Region Beskydy počítá s realizací poslední čtvrté fotografické vycházky v průběhu února či března 2019. Snad tentokrát trefíme slunečný den. 

Projekt „Propagujeme“/„Promujemy“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001470, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

IMG 7564

předchozí zpět na výčet další