Pomozte nám oslavit dvacet let Euroregionu Beskydy. Sledujte web www.regionbeskydy.cz a zapojte se do soutěží. Budete-li mít štěstí při losování nebo se vám podaří natočit skvělé video nebo vyfotit jedinečný snímek, získáte ceny, které potěší celou rodinu. Soutěže chystáme také pro školáky. 

A proč? Protože jsme tu s Vámi už dvacet let. 

V dubnu 2000 byl ve Frýdku-Místku založen Region Beskydy, zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavní náplní je podpora a realizace česko-polské a česko-slovenské přeshraniční spolupráce na území beskydského regionu. V červnu 2000 se Region Beskydy připojil k již existujícímu polsko-slovenskému euroregionu a vznikl třístranný svazek českých, polských a slovenských samospráv s názvem Euroregion Beskydy. 

V průběhu let jednotlivá členská sdružení euroregionu vyvíjela aktivity, které směřovaly ke zlepšení přeshraniční spolupráce v různých oblastech, hlavně usilovala o rozvoj cestovního ruchu v regionu, vydávala propagační materiály a zpracovávala a podávala grantové žádosti. 

Právě díky projektu „Propagujeme 2x více“ realizovanému v rámci Interreg V-A Česká republika-Polsko a projektu „Propagujeme se navzájem“ realizovanému v rámci Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika jsme pro veřejnost připravili řadu soutěží. 

Pro děti jsou to soutěže: „Poznej Beskydy se zbojníkem Gruníkem“ a „Namaluj a vyhraj“ – více informací naleznete na www.zbojnicivbeskydech.cz 

Pro děti i dospěláky soutěž: „TOP foto/video Beskyd“ - více informací naleznete na www.zbojnicivbeskydech.cz 

Pro školy a dětské kolektivy soutěž „Místo, kde bydlím a chodím do školy“ – více informací naleznete na tomto webu v průběhu února 2020.

předchozí zpět na výčet další