Zastupitelstvo města Frýdek-Místek poskytlo v březnu 2019 sdružení Region Beskydy neinvestiční dotaci ve výši 500 000,- Kč převážně na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Region Beskydy díky dotaci statutárního města Frýdek-Místek zorganizoval několik soutěží, zajistil účast českých družstev na mistrovství ER Beskydy v lehké atletice dělí, účastnil se řady propagačních akcí a vydal tradiční i netradiční propagační materiály. 

S cílem zviditelnit města a obce Region Beskydy byla v rámci projektu Propagujeme 2x více vytvořena stolní desková hra Zbojníci v Beskydech. Tato hra se stala odměnou pro řadu soutěží realizovaných v rámci projektu prostřednictvím webu www.zbojnicivbeskydech.cz. Webová stránka, byť je s projektem úzce spojená, vznikla díky dotaci města Frýdek-Místek a jako taková se stala nenahraditelným informačním kanálem pro realizované i připravované soutěže. Z dotace města Frýdek-Místek byly nad rámec projektu vyrobeny stolní deskové hry, které jsou určeny k propagaci sdružení v následujících letech a budou použity jako atraktivní propagační předmět či cena v soutěži. Stolní deskové hry byly distribuovány na veletrzích cestovního ruchu v Bratislavě, Wroclawi a měly být dále distribuovány na akcích pořádaných regionem na jaře a v létě letošního roku či propagačních akcích pro veřejnost (tradiční Dny Bielsko-Biale a Beskyd v Ustce 7/2020, propagace česko-polského pohraničí v Olomouci 9/2020 aj). Z důvodu pandemie byla bohužel řada akcí přesunuta na příští rok, tedy i propagační předměty pořízené v rámci dotace (např. hry, propisky, pexeso aj) budou distribuovány v těchto náhradních termínech.

Region Beskydy se účastnil propagační akce v Ustce (7/2019), kde se propagoval Euroregion Beskydy turistům trávícím dovolenou v tomto letovisku u Baltského moře, veletrhů cestovního ruchu v Bratislavě (1/2020) a Wroclawi (2/2020). Na obou veletrzích disponoval euroregion samostatnou výstavní expozicí.

Z dotace byla dále hrazena účast českých chlapců a dívek na mezinárodním mistrovství Euroregionu Beskydy v atletice žáků základních škol, které se uskutečnilo 30.9.2019 v Bielsku-Bialej, a také společné pracovní jednání představitelů měst a obcí Euroregionu Beskydy v Rajeckých Teplicích, kterého se zúčastnili zástupci samospráv z České republiky, Polska a Slovenska.

Dotace byla dále využita na pokrytí provozních výdajů sdružení a na zajištění majetku sdružení.

 

 

předchozí zpět na výčet další