Díky dotaci poskytnuté statutárním městem Frýdek-Místek v roce 2020 uspořádal Region Beskydy pro představitele členských měst a obcí studijní cestu za zajímavými projekty na východní Moravu.

Účastníci navštívili Luhačovice, Vizovice, Horní Lideč, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Starostové měst a obcí Regionu Beskydy v rámci cesty načerpali inspiraci a s kolegy z východní Moravy si vyměnili zkušenosti s realizací i udržitelností projektů.

Díky prodloužení čerpání dotace se podařilo uspořádat studijní cestu za turistickými zajímavostmi a realizovanými projekty na východní Moravu. Cesta byla inspirací pro všechny účastníky a příjemným návratem k „normálnímu“ životu. Z pohledu organizátora patřily k nejzajímavějším exkurzím prezentace československého betlému v Horní Lidči a projektů realizovaných hvězdárnou ve Valašském Meziříčí. Touto cestou děkujeme průvodcům za perfektní prezentaci projektů a zastupitelům města Frýdek-Místek za podporu. 

Díky poskytnuté dotaci jsme mohli zajistit plynulý chod sdružení i v době koronaviru a přísných opatření. V rámci dotace jsme mimo jiné pořídili hardwarové i softwarové vybavení pro videokonference, které nám umožnilo realizaci řídících výborů Fondů mikroprojektů on-line formou a komunikaci s partnery formou videokonference. Naučili jsme se v on-line prostředí pracovat a tímto způsobem posilovat spolupráci s polskými a slovenskými partnery i v této nelehké době.

předchozí zpět na výčet další