Ani sme sa nenazdali a o pár dní tu máme zase vianočné sviatky a tým aj koniec roka a vítanie opäť nového roka plného očakávaní a predsavzatí. Presne takto nám pomaly končí aj realizácia projektu „Rok na dedine plný tradícií a zvykov“ SK/FMP/11b/07/029, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK.   

Projekt bol zameraný na  tradície a zvyky našich predkov počas celého roka , ako sa slávili jednotlivé sviatky, aké zvyky  mali prarodičia a naši predkovia. Dnes už sa môžeme o týchto zvykov dočítať len v knihách a brožúrach, alebo nám ich pripomínajú v spomienkach naši starkí. Práve pripomenúť si tieto tradície nám pomohol projekt „Rok na dedine“.  Hneď začiatkom apríla sme si pripomenuli tradíciu vynášania Moreny a zvyky s ňou späté.  Vytvoriť si Morenu a v sprievode ju hodiť do vody nám pomohli žiaci zo Starých Hamier z Českej republiky. V mesiaci jún sme vo Vychylovke v Múzeu kysuckej dediny   zažili s deťmi  zo Slovenskej a Českej republiky zvyky späté s pálením vojany  na sv. Jána.  V mesiaci október sme si na pódiu v Šarkparku pripomenuli slávenie dožínkov  a poďakovali za úrodu , ktorú nám dala naša matka Zem. Tieto zvyky na dedine počas tohto obdobia nám stvárnili folklórne skupiny z česko – slovenského pohraničia. Prostredníctvom trojdňového maratónu ochotníckych divadiel zo Slovenska a Čiech, sme sa vniesli do deja života našich predkov a hlavne starší sa v jednotlivých divadelných pásmach určite našli. Nezabudnuteľným  vystúpením s pásmom „Plody mé zahrádky“  bolo Divadlo Schod z Valašského Meziříčí.

Podujatia sa tešili  vysokej návštevnosti, čo nás ako organizátorov nesmierne potešilo. Posledným maratónom podujatí venovaných tradíciám a zvykom na dedine budú vianočné zvyky. Dňa 24.11.2022 odštartujeme tvorivé dielne pre seniorov  pod názvom „Vianočné zvyky na dedine“. V magickom dátume 12.12.2022 sa uskutoční seminár „Na tu svatu Viliju“ a záverečným momentom bude realizácia podujatia „Zdravie, šťastie Beskydám sme prišli priať“ na ktorom sa dňa 16.12.2022 predstavia folklórne skupiny z česko – slovenského pohraničia.

 

20221021 153950

Grunik 1

Grunik 2

předchozí zpět na výčet další