Dňa 12.12.2022 Mesto Turzovka v rámci realizácie projektu „Rok na dedine plný tradícií a zvykov“ usporiadalo v spolupráci so združením Region Beskydy seminár k vianočným tradíciám pod názvom „Na tu svatu Viliju“. Seminár sa konal v priestoroch múzea Karola Točíka v Turzovke a zúčastnili sa ho ako žiaci zo Spojenej školy Juraja Turzu, tak aj deti z Frýdlantu nad Ostravicí.

Prednášku k vianočným zvykom a tradíciám si pre zúčastnených netradičným spôsobom pripravila ŽFS Turzovanka pod vedením Helenky Fulierovej, ktorá zahrala inscenáciu ako taká „Vilija“ našich babičiek a dedkov vyzerala. Netradičné podanie prednášky bolo pútavé a tešilo sa veľkému potlesku. Pre deti bolo pripravené v kinosály malinké občerstvenie, čo bolo bodkou vianočného cezhraničného seminára.

Tento projekt „Rok na dedine plný tradícií a zvykov“ - SK/FMP/11b/07/029, je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK

předchozí zpět na výčet další