Pro zájemce o předkládání projektových žádostí v rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy“ připravujeme seminář pro žadatele, který se uskuteční v pondělí 4. března 2024 od 10,00 hodin v kongresovém sále hotelu Szyndzielnia, Al. Armii Krajowej 220, Bielsko-Biała. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Akce je určena potenciálním žadatelům v programu Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027, především zájemcům o malé projekty se zaměřením na přeshraniční cestovní ruch a spolupráci institucí a obyvatel z české a polské části Euroregionu Beskydy. Účast na semináři je bezplatná.

Účastníci budou seznámeni se základními principy „Fondu malých projektů“, podmínkami realizace projektů v obou podporovaných prioritách a vyhlášenými i plánovanými výzvami. V druhé části semináře mohou zájemci o dotaci z „Fondu malých projektů“ konzultovat své projektové záměry se správci fondu.

Fond malých projektů v Euroregionu Beskydy je realizovaný v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

 

POZVÁNKA

 

 

předchozí zpět na výčet další