Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku realizuje společně s projektovým partnerem Regionem Beskidy v Bialsku-Biale projekt zaměřený na propagaci české a polské části Euroregionu Beskydy, jeho přírodního dědictví, kulturních tradic a nabídky volnočasových aktivit nejen pro turisty, ale především pro jeho obyvatele. Projekt Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města je složený z několika aktivit, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Stěžejní aktivitou projektu je vysílání televizních relací o dění v euroregionu prostřednictvím kabelových televizí ve městech Frýdek-Místek, Bielsko-Biala, Skočov a Osvětim. Televizní relace budou natáčeny dvěma televizními štáby, českým a polským. Českou část reportáží bude na základě výběrového řízení realizovat POLAR televize Ostrava s.r.o. Vyrobené pořady budou opatřeny titulky a odvysílány na území partnera. „Obyvatelé Frýdku-Místku se tímto způsobem dovědí nejen o dění ve městě a jeho okolí, ale také o dění v Regionu Beskydy a prostřednictvím polských reportáží také o dění v polské části Euroregionu Beskydy. Přiblížíme tak vzájemně divákům život obyvatel na protějších stranách hranice a nabídneme tipy pro zážitkové i poznávací výlety do obou částí euroregionu.“ dodala Dagmar Valášková, sekretář sdružení Region Beskydy. Natočené reportáže naleznou zájemci také na webových stránkách Regionu Beskydy (www.regionbeskydy.cz) nebo zhotovitele POLAR televize Ostrava s.r.o. (www.polar.cz). – televizní portály Moravskoslezského kraje – Beskydy (www.tvportaly.cz/beskydy). „Když jsme si před rokem položili otázku, jakým způsobem propagovat Region Beskydy nejen v tuzemsku ale také i v zahraničí, napadlo nás společně s polskou částí euroregionu zrealizovat televizní vysílání reportáží o dění na našem území. Uvědomme si, že právě polští turisté tvoří významnou část zahraničních návštěvníků našeho regionu“ řekl předseda sdružení Region Beskydy Ing. Petr Rafaj.

www.tvportaly.cz/beskydy

Dalšími výstupy projektu směřuje Euroregion Beskydy k propagaci svých obcí na veletrzích cestovního ruchu. V rámci projektu budou vydány tištěné propagační materiály „Atraktivity Euroregionu Beskydy“ a „Putování za kulturním dědictvím Euroregionu Beskydy“. Polská strana připravuje výrobu propagačního DVD, jehož obsahem budou nejzajímavější reportáže natočené v rámci televizního vysílání.

Cílem projektu Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města je zvýšení atraktivity regionu, ekonomického významu turismu v příhraničí, zvýšení domácí i zahraniční návštěvnosti včetně prodloužení turistické sezóny, zlepšení informovanosti občanů o aktivitách v regionu, posílení vztahů mezi partnery projektu a v neposlední řadě odstranění bariér mezi sousedními národy.

Projekt Společně poznáváme Euroregionu Beskydy a jeho sídelní města je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika. Celkový rozpočet projektu činí cca 184 000 EUR, přičemž podíl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje výše 85% způsobilých výdajů projektu, 5% výdajů české části projektu je pokryto dotací ze státního rozpočtu České republiky. Samotná realizace aktivit projektu byla zahájena 1. července letošního roku a bude probíhat do konce roku 2010.