Před deseti lety, v červnu roku 2000, byl založen Euroregion Beskydy jako společenství Čechů, Poláků a Slováků s cílem rozvinout přeshraniční spolupráci mezi organizacemi i jednotlivci na území Beskyd. Strategií euroregionu bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci ve všech oblastech a tím pozitivně ovlivňovat život v příhraničním regionu.

Ohlédneme-li se za desetiletou historií, nezbývá než konstatovat, že vytýčené cíle se podařilo naplnit. Polsko-česko-slovenský euroregion dnes spolupracuje nejen v kulturní oblasti a sportu ale je též úspěšným realizátorem řady společných projektů. Za zmínku stojí především projekty realizované českým sdružením „Region Beskydy“ se sídlem ve Frýdku-Místku a polským sdružením „Region Beskidy“ se sídlem v Bielsku-Biale.

Nejdůležitějším projektem realizovaným v letech 2009 a 2010 je projekt Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města. V rámci tohoto projektu je realizováno televizní vysílání reportáží o dění v euroregionu a to prostřednictvím kabelových televizí ve městech Frýdek-Místek, Bielsko-Biala, Skočov a Osvětim. Reportáže jsou také vysílány v rámci regionálního vysílání na Tv Prima a prostřednictvím satelitů. Pro mnoho lidí je dnes samozřejmé získávat informace prostřednictvím internetu. Proto jsme všechny natočené reportáže umístili také na televizní portál zhotovitele POLAR televize Ostrava s.r.o. (www.polar.cz) . – televizní portály Moravskoslezského kraje – Beskydy (www.tvportaly.cz/beskydy) a webové stránky Regionu Beskydy (www.regionbeskydy.cz) . Tam naleznete nově natočené příspěvky ale také archivní reportáže. Témata reportáží jsou různá, především chceme pravdivě a včas informovat o dění v české i polské části euroregionu, přiblížit atraktivity euroregionu široké veřejnosti a seznámit diváky s regionálními osobnostmi především z oblasti národopisu, kultury a sportu.

Dílčí aktivitou tohoto projektu byla tvorba tištěných propagačních materiálů se zaměřením na lidovou sakrální architekturu, kulturu, sportovní a volnočasové aktivity Euroregionu Beskydy. Tištěné materiály jsou společným výstupem projektu, protože popisují atraktivity obou částí euroregionu, jsou pořízeny v obou jazycích a také v angličtině a jsou distribuovány na území jak české tak polské části Euroregionu Beskydy. Právě společná distribuce informací o euroregionu je dle mého názoru pro Euroregion Beskydy typická. Vždyť potenciálními návštěvníky české části euroregionu jsou právě Poláci a naopak. Z tohoto důvodu již řadu let funguje výměnná spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Region Beskydy prostřednictvím Statutárního města Frýdek-Místek a Beskydského informačního centra Frýdek-Místek poskytuje zázemí partnerům na obou nejvýznamnějších tuzemských veletrzích cestovního ruchu a na oplátku využívá možností prezentovat sebe, své členy a další subjekty na veletrzích cestovního ruchu konaných na Slovensku a v Polsku. Posledním veletrhem, na kterém se Region Beskydy prezentoval, byl veletrh regionů a turistických produktů TOURSALON POZNAŇ konaný od 20. do 23. října 2010 na výstavišti v Poznani. Zde byly představeny polské veřejnosti tištěné propagační materiály i reportáže vyrobené v rámci společného česko-polského projektu s názvem „Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města“ spolufinancovaného v rámci OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013. V Poznani proběhla také společná jednání týkající se realizace dalších polsko-českých přeshraničních projektů.

Diskutovalo se o společných mapách euroregionu, propagačních materiálech zaměřených na propagaci dílčích částí euroregionu a možné transformaci euroregionu na „Evropské seskupení územní spolupráce“ s cílem posílení spolupráce subjektů v česko-polsko-slovenském příhraničí.

Polská a česká část Euroregionu Beskydy předložila v loňském roce v rámci individuálních projektů česko-polské spolupráce ke schválení projekt „Vítejte v Euroregionu Beskydy“, který byl z důvodů nedostatků finančních prostředků schválen jako projekt náhradní. V současné době se připravuje realizace i tohoto projektu, protože lze vzhledem k vývoji v OPPS CZ-PL předpokládat, že na tento projekt budou v následujících měsících vyčleněny finanční prostředky pro jeho realizaci. Věříme, že plodná spolupráce národních sdružení v rámci Euroregionu Beskydy přinese užitek široké veřejnosti na obou stranách hranice.

Dagmar Valášková, projektový manažer sdružení Region Beskydy.