Leden bychom mohli každoročně nazývat měsícem veletrhů a výstav. V průběhu tohoto měsíce se konají dva nejvýznamnější veletrhy regionů a cestovního ruchu v rámci České republiky a Slovenska, kterých se pravidelně účastí i zástupci Euroregionu Beskydy.

13. ledna byl na brněnském výstavišti zahájen veletrh turistických možností regionů Regiontour Brno. V samostatné expozici Euroregionu Beskydy se prezentovaly moravské mikroregiony - svazky obcí tvořící Region Beskydy, Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, statutární město Frýdek-Místek ale také zahraniční partneři Stowarzyszenie Region Beskidy se sídlem Bielsko-Biale a združenie Región Beskydy se sídlem v Žilině. České a polské sdružení, partneři projetu Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města, financovaného v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013, představili poprvé na veletrhu v České republice nové společné propagační materiály. Jedná se o čtyři tematicky a graficky propojené brožury poskytující ucelenou nabídku kulturních a sportovně-volnočasových možností české a polské části Euroregionu Beskydy. Soubor dřevěných kostelíků polsko-českého Euroregionu Beskydy sklidil asi ze všech publikací největší úspěch. Vždyť málokterý region se může pyšnit takto ucelenou nabídkou dřevěných sakrálních staveb. Region Beskydy se prezentoval nejen na svém stánku ale také v rámci výstavní expozice Moravskoslezského kraje.

Největším a zároveň nejvýznamnějším veletrhem cestovního ruchu na Slovensku je ITF Slovakiatour Bratislava, který se pravidelně koná třetí lednový týden na bratislavském výstavišti Incheba. Letos se veletrh konal od 20. do 23. ledna 2011. Region Beskydy společně se zástupci statutárního města Frýdek-Místek a města Frýdlant nad Ostravicí prezentoval nabídku turistických možností ve výstavní expozici Euroregionu Beskydy, kterou zajistilo slovenské združenie Región Beskydy se sídlem v Žilině. Na společném stánku návštěvníci nalezli informace o místních atraktivitách polské, české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Region Beskydy zde prezentoval propagační materiály vytvořené v rámci projektů přeshraniční spolupráce. „Série osmi dílu periodického magazínu „Vítejte v Euroregionu Beskydy" zaujala řadu návštěvníků. Jednotlivá vydání jsou věnována turistickým oblastem české i slovenské části euroregionu. Čtenáři zde naleznou informace o atraktivitách jednotlivých měst a obcí, kalendář pravidelných kulturních akcí, tipy na výlety a řadu krásných fotografií" řekla projektová manažerka sdružení Region Beskydy paní Dagmar Valášková. Pro představitele euroregionu neznamenají veletrhy jen možnost prezentace svého území ale také příležitost pro vzájemné setkání a výměnu zkušeností. „V letošním roce předsedá Euroregionu Beskydy česká část – Region Beskydy. Je tedy na nás organizace všech pravidelných aktivit euroregionu, například zasedání prezídia, mezinárodních lehkoatletických závodů žáku, sportovních turnajů a kulturních akcí. Nejbližší aktivitou euroregionu, na jejiž organizaci se Region Beskydy podílí, je veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze. O týden později, 17. února 2011, ve slovenské Turzovce proběhne zasedání Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, kterého se zúčastní také zástupci euroregionu", řekla Dagmar Valášková.

V letošním roce se dále Region Beskydy společně s partnery - Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek a statutárním městem Frýdek-Místek zúčastní tří mezinárodních veletrhů cestovního ruchu v Polsku, konkrétně veletrhu v Katowicích, Warszawě a Poznani.