Region Beskydy je jedním z jedenácti projektových partnerů, kteří se rozhodli realizovat projekt EUREGIO PL – CZ, jež je zaměřený na vzájemnou spolupráci euroregionů v česko-polském příhraničí. Cílem tohoto projektu je vzájemné poznání specifik jednotlivých česko-polských euroregionů, seznámení se s prací a náplní sekretariátů těchto euroregionů, ale především je cílem analýza problémů, které brání ještě intenzivnějšímu rozvoji česko-polské spolupráce.

Euroregion Beskydy v tomto projektu zastupuje český partner „Region Beskydy". Právě na území Euroregionu Beskydy bude celá realizace tříletého projektu zahájena konferencí a infocestou po české a polské části euroregionu. Tato akce se uskuteční v druhé polovině června a hlavním jejím cílem je kromě ukázek dobré praxe v Euroregionu Beskydy také nastartování realizace celého projektu.

Druhou stěžejní aktivitou Regionu Beskydy v tomto projektu je vydání map česko-polského příhraničí včetně krátkých popisů a tipů k návštěvě nejvýznamnějších turistických atraktivit.

Projekt EUREGIO PL – CZ je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.