Po několika měsících příprav se koncem dubna podařilo vydat první číslo turistického magazínu „Vítejte v Euroregionu Beskydy“, které je věnováno statutárnímu městu Frýdek-Místek a městu Bielsko-Biala. Magazín je vydáván s českými, polskými a anglickými texty, které popisují nejvýznamnější atraktivity obou částí euroregionu. Je tak určen široké veřejnosti, domácím a zahraničním turistům a studentům. Magazín je distribuován na pobočkách informačních center, členskými městy a obcemi v rámci české a polské části euroregionu. Vydávání magazínu bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Celkem bude realizováno 12 vydání tohoto magazínu.

Druhou doplňující aktivitou projektu bude vydání map české a polské části Euroregionu Beskydy, které budou zaměřeny na nejdůležitější turistické atraktivity obou území. Mapy budou vydány jako soubor dvou výtisků formátu A2, které budou složeny na formát DL a spojeny páskou. Jedna strana bude obsahovat kartografické údaje a druhá informace o turistických cílech v českém, polském a anglickém jazyce.

V rámci projektu proběhnou propagační akce (konference, famtripy, presstripy, propagace euroregionu na veletrzích cestovního ruchu) a dále bude vytvořena polským partnerem interaktivní mapa euroregionu.

Projekt Vítejte v Euroregionu Beskydy je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.