Združenie v roku 2009 podalo na základe výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR sedem projektov zameraných na realizáciu euro regionálnych aktivít v roku 2009.

Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie schválil poskytnutie finančného príspevku na projekty združenia Región Beskydy, ktorých plnenie nastalo od mája 2009:

 1. Destinačný manažment v Euroregióne Beskydy – Hlavný cieľ projektu:
  • predstaviť princípy a systém fungovania destinačného manažmentu členom Euroregiónu Beskydy a strategickým podnikateľom cestovného ruchu v regióne
  • nadviazať spoluprácu samospráv a podnikateľských subjektov
  • propagácia turistického regiónu Beskydy
 2. Aktívna propagácia ponuky cestového ruchu Euroregiónu Beskydy – Cieľom projektu je predstavenie komplexnej ponuky cestovného ruchu Euroregiónu Beskydy na 16. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour (21. - 24.01.2010) a budovanie väzieb v mysliach potenciálnych návštevníkov, že Euroregión Beskydy je vhodným miestom pre oddych a relax, ktoré sa oplatí navštíviť.
 3. Slovenský Región Beskydy – predsedajúca strana Euroregiónu Beskydy v roku 2009
  • Hlavným cieľom projektu je organizovaním spoločenských podujatí podporiť záujem obyvateľov o oboznamovanie sa s organizáciou euroregiónu, jeho geografickými, historickými špecifikami, s prírodným a kultúrnym dedičstvom, výhodami a dopadmi cezhraničnej spolupráce.
  • Prostredníctvom športových činností podporiť súdržnosť a spolupatričnosť obyvateľov a inštitúcií regiónu.
  • Propagovať vhodné prírodné a materiálno-technické podmienky pre rozvoj cestového ruchu a rekreačných aktivít na území Euroregiónu Beskydy.
 4. EUROREGIÓNY SPOLOČNE VI.
  • Vytváranie a rozvoj partnerstiev, obhajovanie záujmov a propagácia ERZ prostredníctvom organizácie FERS; rozšírenie členskej základne FERS s cieľom upevnenia postavenia ERZ ako dôležitých aktérov regionálneho rozvoja, najmä v oblasti cezhraničnej spolupráce.
  • Profesionálny rast pracovníkov ERZ Slovenska, stabilizácia a zefektívnenie činnosti ERZ.

Autor: Renáta Podkrivacká