Společné zasedání představenstva české a slovenské části Euroregionu Beskydy proběhlo ve čtvrtek 4. března 2010 v Rajeckých Teplicích

Společné výjezdní zasedání představenstev se uskutečnilo při příležitosti infocesty českých starostů, členů představenstva, na Slovensko. Cílem společné infocesty bylo seznámit se s problematikou měst a obcí v sousední zemi, výměna zkušeností, nápadů a námětů jak řešit mnohdy velmi podobné problémy v oblasti odpadového hospodářství, sociální problematice či problematice volnočasových aktivit občanů. Důraz byl kladen hlavně na možnosti využití území pro cestovní ruch, jeho propagaci a nabídku místních atraktivit tuzemským ale především zahraničním turistům.

Infocesta byla zahájena návštěvou Turzovky, města Horních Kysůc, které se pyšní přívlastkem „živé město s historií". Po přijetí primátorem města Miroslavem Rejdou a představení prezentace zaměřené na kulturní život Turzovky si účastníci prohlédli město, sportovní areál a nízkoprahové denní centrum pro rodiny s dětmi Dúha, které město vybudovalo v okrajové části.

Druhým městem, které starostové z obou zemí navštívili, byla Žilina, krajské město Žilinského samosprávního kraje a sídelní město slovenské části Euroregionu Beskydy. Žilina se účastníkům představila svou historií, kterou poutavě prezentovala pracovnice žilinské turistické informační kanceláře. Následná návštěva galerie Vincenta Hložníka poskytla účastníkům možnost seznámit se jak s dílem slavného malíře a grafika, tak s vkusně a účelně zrekonstruovanými prostory půdní části galerie. Prohlídka radnice a diskuze s primátorem města Žilina, panem Ivanem Harmanem, byla zlatou tečkou druhého zastavení infocesty.

Rajecké Teplice, lázeňské město s mnoha léčebnými sanatorii, hotely a penziony, byly poslední zastávkou prvního dne cesty. Zde také proběhlo v penzionu Viktória slavnostní zasedání představenstva české a slovenské části Euroregionu Bekskydy. Hlavním tématem zasedání bylo projednání aktivit zaměřených na oslavy 10. výročí založení Euroregionu Beskydy a jejich časový harmonogram. Obě strany se dohodly, že k aktivitám, které se již připravují, přičlení ještě další – například společnou cestu historických vozidel euroregionem nebo společné dárcovství krve – vytvoření řetězce mobilních míst – měst, ve kterých budou moci občané darovat krev. Právě tato akce v Žilině již v minulých letech proběhla a setkala se s velkým ohlasem mezi občany. Otázkou je implementace zkušeností slovenského partnera v zahraničí a schopnost českých a polských zdravotnických zařízení v požadovaném rozsahu akci zastřešit. Diskutovala se také problematika vzniku destinačních managementů v oblasti cestovního ruchu a s tím spojená koordinovaná pomoc poskytovatelům služeb v této oblasti. Představitelé slovenských obcí a měst vyzvedli tuto myšlenku jako velmi progresívní a potřebnou a to nejen na českém území, kde byl proces vzniku koordinátorů cestovního ruchu již zahájen, ale také na území Slovenska.

Druhý den společné infocesty zahájili starostové prohlídkou města Rajecké Teplice. Navštívili termální lázně Aphrodita, kde si prohlédli prostory určené pro jednotlivé léčebné i zkrášlující procedury a seznámili se s chodem celého zařízení. Návštěva Rajeckých Teplic vyvrcholila přijetím celé česko-slovenské delegace primátorem města RNDr. Petrem Dobešem. Ten seznámil přítomné se strategií rozvoje turistického ruchu v mikroregionu Rajecká dolina a představil přítomným aktivity města ve vztahu k mimoškolním aktivitám dětí a mládeže a seznámil zúčastněné s činností neziskové organizace zaměřené na pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Cesta dále pokračovala do obce Strečno. Zde se přítomní seznámili s životem obce, která je velmi úzce spojená s turistickým ruchem, protože se zde nachází jeden z nejznámějších slovenských hradů – hrad Strečno, dále Starhrad – zříceni hradu Staré Strečno, také zde turisté mají možnost vyzkoušet plavbu na pltích. Sterčno je výchozím či cílovým místem řady turistických pochodů a výšlapů. Prohlídkou obce pod vedením pana starosty Alfonze Klocáňa byla infocesta ukončena.

Infocesta a společné zasedání představenstev české a slovenské části Euroregionu Beskydy bylo financováno v rámci projektu 10 let Euroregionu Beskydy, který podpořil finančním příspěvkem Fond mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty v rámci OPPS SK-CZ 2007 – 2013.