Vážení čtenáři, Region Beskydy, zájmové sdružení právnických osob, realizuje v rámci OPPS SK-CZ 2007 – 2013 projekt, jehož náplní je vydávání periodického propagačního magazínu „Vítejte v Euroregionu Beskydy". Magazín, stejně jako celý projekt, je připravován společně se slovenským partnerem - Regiónem Beskydy se sídlem v Žilině.

Vydávání periodika bylo zahájeno v červenci loňského roku a nyní se přehouplo do své druhé poloviny. Každé dva měsíce Vás seznamujeme s turistickými atraktivitami slovenské i české části Euroregionu Beskydy. Dozvěděli jste se mnoho zajímavého o obou sídelních městech Frýdku-Místku a Žilině. Společně jsme procestovali Kysuce, Vrátnou dolinu a navštívili perlu Považí – Sterčno. Nezapomněli jsme ani na moravské mikroregiony – Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, Sdružení obcí povodí Morávky a Sdružení obcí povodí Stonávky.

A co dále v magazínu „Vítejte v Euroregionu Beskydy najdete"?

V nejbližším vydání se seznámíte s atraktivitami Regionu Slezská brána a Rajecká dolina, navštívíme dřevěné kostely v Sedlištích a Řepištích, termální lázně a koupaliště v Rajci a Rajeckcýh Teplicích, zatouláme se do Lúčanskej Malej Fatry. V dalších vydáních poznáme krásy Oravy, navštívíme Súlovské skály, Bytču, Povážskou Bystricu a jejich okolí. Prozkoumáme také mikroregion Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady. Dozvíte se, zda na Hukvaldském hradě straší, jaké vodní sporty lze provozovat v Euroregionu Beskydy, navštívíme pltníky na řece Oravě, Oravský hrad, termální koupaliště v Oravicích i skanzen v Zuberci.

V posledním vydání Vám nabídneme tipy na výlety a pozvánky na nejzajímavější místa české a slovenské části euroregionu, hlavně do obcí a měst, která se nám do předchozích vydání nevešla. Poslední číslo magazínu v rámci projektu vydáme v září letošního roku.

Kde magazín „Vítejte v Euroregionu Beskydy naleznete"?

Výtisky budou k dispozici občanům na pultech Beskydského informačního centra ve Frýdku-Místku, Frýdlantě nad Ostravicí, dále budou distribuovány obcím a městům euroregionu a to dle aktuálního územního dopadu daného vydání. Pochopitelně budou také jednotlivá vydání zveřejněna na webových stránkách Regionu Beskydy v rubrice Euroregion – Slovensko, i na stránkách partnera projektu Sdružení Region Beskydy se sídlem v Žilině. Částečně bude magazín „Vítejte v Euroregionu Beskydy" distribuován také na slovenském území.

Periodikum „Vítejte v euroregionu Beskydy" je realizováno v rámci projektu „Cezhraničný turizmus v Euroregióně Beskydy", který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Po ukončení realizace projektu bude periodikum i nadále vydáváno, ale s menší četností, jako informační a propagační magazín Euroregionu Beskydy.

Hlavním cílem celého projektu je zvýšení atraktivity regionu, zvýšení ekonomického významu turizmu v Euroregionu Beskydy, zvýšení domácí i zahraniční návštěvnosti euroregionu, vzájemná informovanost o dění v sousední části euroregionu a v neposlední řadě podpora spolupráce obcí a měst na obou stranách hranice se zaměřením na využívání fondů EU.

Projekt „Cezhraničný turizmus v Euroregióně Beskydy" zapadá do celkové koncepce rozvoje cestovního ruchu euroregionu, navazuje na aktivity sdružení Region Beskydy realizované v minulosti a doplňuje paralelně realizované projekty, například projekt Informační kiosky Regionu Beskydy, který vzniká za podpory Moravskosleszského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek a jehož cílem je rozšířit počet informačních míst a pokrýt kiosky celé území regionu.