Sdružení Region Beskydy v říjnu letošního roku ukončilo realizaci projektu Cezhraničný turizmus v Euroregióne Beskydy financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Projekt byl realizován ve spolupráci se slovenským sekretariátem Euroregionu Beskydy a byl zaměřen na propagaci turistického ruchu, konkrétně nejvýznamnějších atraktivit české a slovenské části euroregionu.

Cílem projektu bylo vytvoření, vydávání a distribuce periodického propagačního magazínu Vítejte v Euroregionu Beskydy a image knihy Frýdek-Místek srdce Regionu Beskydy. Magazín v celkem osmi vydáních popisuje atraktivity turistických oblastí slovenské části euroregionu a českých mikroregionů, členů Region Beskydy. Kniha, jak název napovídá, popisuje historii a současnost města Frýdek-Místek a okolí s přesahem na Slovensko.

Kde vydání periodika naleznete?

Jednotlivá vydání jsou v tištěné podobě k dispozici na pultech všech poboček Beskydského informačního centra Frýdek-Místek, městech a obcích Regionu Beskydy a turistických informačních centrech slovenské části Euroregionu Beskydy. V elektronické podobě na webových stránkách Regionu Beskydy v sekci Euroregion – Slovensko.

Kniha je distribuována návštěvníkům regionu, zejména zahraničním turistům v rámci veletrhů cestovního ruchu, seminářů a výstav.