Združenie predložilo k 30.6.2013 štyri projekty na základe Výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá bola tento rok zameraná na obnovu cyklotrás. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dňa 29.10.2013 schválil Rozhodnutím dva z predložených projektov: „Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás na území Euroregiónu Beskydy v pohraničnom území Regiónu Beskydy s dôrazom na kultúrne a prírodné dedičstvo“ a „Cykloturistické trasy na území Euroregiónu Beskydy - informovanosť o využití územného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu“, ktorých implementácia bude zahájená v januári 2014 a ukončená v marci 2014.

Projekt GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS NA ÚZEMÍ ER BESKYDY V POHRANIČNOM ÚZEMÍ ER BESKYDY S DÔRAZOM NA KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO:

Cykloturistika patrí v súčasnosti k najviac využívanej a žiadanej aktivite cestovného ruchu nielen v pohraničí ER Beskydy (Žilinský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj, Poľské prihraničie). V samotnom Žilinskom kraji sa nachádza asi 2500 km legálnych cykloturistických trás, v hraničnom území asi 1000 km cykloturistických trás. Mnohé tieto cyklotrasy boli zlegalizované a vyznačené aj pred viac ako 10 rokmi. V dôsledku času prišlo v území k niektorým zmenám v spôsobe dopravy, preto je potrebné riešiť v systéme cyklotrás vyžiadané zmeny. Niektoré trasy boli obnovené v projekte Žilinského samosprávneho kraja v rokoch 2009 – 2011. Takisto značenie viacerých trás je nevyhovujúce, poškodené a vyžaduje generálnu obnovu. Je potrebné vykonať kompletnú rekognoskáciu cyklotrás a výsledky spracovať v štúdii uskutočniteľnosti. Na jej základe sa potom v území vykoná generálna obnova vybraných cykloturistických trás a to obnovou maľovaného značenia a výmena prvkov cykloturistického značenia. Takisto sa doplní a rozšíri počet nových imidžových miest na cyklotrasách a počet obrázkových smeroviek v území, aby sa zvýraznila atraktivita územia zameraná na kultúrne a prírodné dedičstvo s dôrazom na pamiatky, prírodu a rozhľadne. Dotknutými regiónmi by boli Orava a Kysuce, v ktorých sa nachádza 125 km cykloturistických trás. V prvej etape prebehne obnova kysuckej cyklotrasy:

 • 5407 – Čierne – Tri Kopce – 9 km
 • 2408 – Oščadnica – Rovne - 7,9 km
 • 2428 – Oščadnica – Švancare – 17 km
 • 5402 – Oščadnica – Čadca – 16 km
 • 5443 – USS – Oščadnica – kaštieľ – 14,1 km
 • 8432 – Oščadnica – Chata Čučoriedka – 6,8 km
 • 2429 – Oščadnica (kaštieľ) – Oščadnica (námestie) – 8,3 km
 • 005 b - Oščadnica, Košariská - Vreščovské sedlo 5 km
 • 2424 - Skalité, Triciatok - Mýto (hranica s PL) - 5 km
 • 8401 - Čadca, Čadečka - Čierne - 4,5 km
 • 8433 - Svrčinovec, Závršie - Čadca, Podzávoz - 5,0 km

Celkovo sa obnoví 98,6 km cykloturistickej trasy.

Vlastné zdroje - 1 470,00 €

Štátny rozpočet - 12 000,00 €


Projekt CYKLOTURISTICKÉ TRASY NA ÚZEMÍ EUROREGIÓNU BESKYDY - INFORMOVANOSŤ O VYUŽITÍ ÚZEMNÉHO POTENCIÁLU PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU:

Cykloturistika patrí v súčasnosti k najviac využívanej a žiadanej aktivite cestovného ruchu. V území existuje pomerne hustá sieť legálnych cykloturistických trás. Na nich, alebo v ich bezprostrednej blízkosti, sa nachádza množstvo stavebných a prírodných atraktivít a zaujímavostí. Pre dané územie však dodnes napriek tomuto faktu neexistuje moderný web portál, kde by sa domáci alebo zahraničný návštevník dozvedel kompletnú informáciu o cykloturistických trasách tak, aby si tu vedel naplánovať pohyb alebo dovolenku.

Súčasný stav GPS cyklotrás je nepostačujúci a preto účelom projektu je zriadenie takéhoto unikátneho informačného nástroja, ktorý neexistuje v regióne a ani na Slovensku. Jednalo by sa o doplnenie portálu www.cykloportal.sk o prihraničné územie ERB. Náplňou by bol popis existujúcich cykloturistických trás, ich technických parametrov, zaujímavostí a atrakcií na nich a pri nich, výškové prevýšenia, zákresy do mapiek. Najvýznamnejšou modernou informačnou technológiou by bolo presné GPS zameranie cykloturistických trás a umiestnenie voľne sťahovateľných GPS trackov v riešenom území. Výstup sa posilní prepojením s agentúrami cestovného ruchu, informačnými kanceláriami a partnermi v pohraničí.

Vlastné zdroje - 2 950,00 €

Státny rozpočet - 19 875,00 €

Projekty sa uskutočnia vďaka finančnej podpory Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, príslušných obcí a združenia Región Beskydy.