Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 10. zasedání konaném dne 21.3.2016 schválilo Regionu Beskydy neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek ve výši 500 000,- Kč. Díky dotaci je Region Beskydy schopen realizovat plánované aktivity v oblasti propagace regionu a zabezpečení majetku regionu. Region Beskydy bude dále díky dotaci schopen financovat aktivity související s přípravou projektů přeshraniční spolupráce v rámci programů INTERREG V-A Česká republika – Polská republika a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

 

Zastupitelstvo statutárního města Frýdek-Místek na svém zasedání dne 21.3.2016 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Regionu Beskydy ve výši 500 000,- Kč z prostředků svého rozpočtu na rok 2016, a to výhradně na financování propagace sdružení Region Beskydy, na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit Regionu Beskydy souvisejících s členstvím Regionu Beskydy v nadnárodním sdružení Euroregion Beskydy, dále na financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování aktivit souvisejících s přípravou projektů přeshraniční spolupráce v rámci programů INTERREG V-A Česká republika – Polská republika a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Dotace bude použita na financování výše uvedených aktivit v roce 2016 a lednu a únoru 2017.

 


znak_FM


 

předchozí zpět na výčet další