Regionu Beskydy byla smlouvou ze dne 22. 12. 2015 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 ve výši 200 000 Kč na spolufinancování uznatelných výdajů projektu „Administrace Fondu mikroprojektů v Regionu Beskydy“. Dotační prostředky byly určeny na částečnou úhradu nákladů spojených s administrací Fondu mikroprojektů v období od 1. 4. 2015 do konce roku 2015, jehož je Region Beskydy správcem.

 

Dotační prostředky byly použity na personální zajištění administrace Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 a tím také zajištění kontinuity provozu Správce Fondu mikroprojektů i po ukončení financování Fondu mikroprojektů z prostředků Evropské unie. Díky dotaci Moravskoslezského kraje překlenul Region Beskydy nesoulad mezi příjmy a výdaji sdružení a udržel stávající zaměstnance, kteří se administrací evropských dotací, tedy i Fondu mikroprojektů, na česko-polské hranici zabývají.

  

předchozí zpět na výčet další