Smlouvou ze dne 22. 12. 2015 byla Regionu Beskydy poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 ve výši 200 000 Kč na spolufinancování projektu „Administrace Fondu mikroprojektů v Regionu Beskydy“.

Dotační prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených s administrací Fondu mikroprojektů, jehož je Region Beskydy správcem. Dotační prostředky budou použity na zajištění plynulé a bezchybné administrace evropských dotačních prostředků, zajištění kontinuity provozu sdružení Region Beskydy i po ukončení financování sdružení z fondů Evropské unie v programovém období 2007-2013 a udržení stávajících zaměstnanců.

  

předchozí zpět na výčet další