Ve dnech 3. a 4. září se v polském Szczyrku konala přehlídka nejúspěšnějších mikroprojektů realizovaných v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v programovém období 2007 – 2013. Přehlídku mikroprojektů organizovalo sdružení „Region Beskidy“ v Bielsku Bialej ve spolupráci s českým sdružením „Region Beskydy“ v rámci projektu „Polsko-Czeska Gala Projektów Europejskich“. Prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy bylo v průběhu celého období realizováno 175 mikroprojektů, 121 mikroprojektů bylo realizováno žadateli se sídlem v polské části euroregionu, 54 mikroprojektů bylo realizováno žadateli se sídlem v české části Euroregionu Beskydy.

Konferenční sál hotelu Elbrus ve Szczyrku byl svědkem tříhodinové prezentace nejzajímavějších česko-polských mikroprojektů, které organizátoři rozdělili do sedmi kategorií. Program druhého dne přehlídky byl zaměřen na prohlídku vybraných infrastrukturních projektů. V rámci studijní cesty účastníci navštívili odpočinková místa pro turisty i obyvatele beskydských obcí, prohlédli si dětská hřiště s lezeckou stěnou a dráhou pro bikery, upravená prostranství kolem kulturních památek a památníků, naučné stezky a další zajímavé projekty. Oceněnými českými žadateli byli:


KATEGORIE Č. 1: Organizace kulturních akcí

„Občanské sdružení Beskyd“ za projekt „Mně se to nemůže stát“ „Výtvarná dílna uměleckého smaltu o.s.“ za projekt „Umění ohně“


KATEGORIE Č. 2: Organizace sportovně-rekreačních akcí

„Sportovní klub judo – Frýdek-Místek“ za projekt "Mistrovství Euroregionu Beskydy v judo" „Hokejový club Frýdek – Místek“ za projekt „Hokejem ke vzájemnému poznání Frýdku-Místku a Jastrzebie Zdroj“


KATEGORIE Č. 3: Tvorba a rozvoj systémů prevence a sociálně ekonomický rozvoj pohraničních oblastí

V této kategorii nebyli oceněni čeští žadatelé


KATEGORIE Č. 4: Propagační a informační aktivity

„Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ za projekt "Poznávej Beskydy na obou stranách hranice"


KATEGORIE Č. 5: Rozvoj turistické infrastruktury

„Sdružení obcí povodí Morávky“ za projekt "Naučná stezka Prašivá"


KATEGORIE Č. 6: Ekologie a trvale udržitelný rozvoj

„Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace“ za projekt "EKO - zodpovědní" „Sdružení obcí povodí Stonávky“ za projekt "Odpad patří do koše"


KATEGORIE Č. 7: Ochrana a obnova kulturního a historického dědictví

„Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady“ za projekt "Společná historie nás spojuje i dnes" „Obec Stará Ves nad Ondřejnicí“ za projekt "Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí"

 

„Projekt „Polsko-Czeska Gala Projektów Europejskich“ je realizován polským projektovým partnerem sdružením „Region Beskidy w Bielsko-Białej“ ve spolupráci s českým projektovým partnerem sdružením „Region Beskydy“ se sídlem ve Frýdku-Místku v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

  

předchozí zpět na výčet další