V rámci mikroprojektu „Přeshraniční spolupráce v BESKYDECH“ byla vydána propagační publikace, díky které se zájemci o přeshraniční spolupráci seznámí s vybranými projekty, které v programovém období 2007 – 2013 realizoval Euroregion Beskydy, respektive jeho národní části.

V rámci operačních programů přeshraniční spolupráce bylo Euroregionem Beskydy v programovém období 2007 – 2013 realizováno cca 30 projektů. Na realizaci všech projektů se podílely vždy dvě národní části euroregionu a to vždy ty dvě národní části, kterých se operační program týkal. My jsme v publikaci zveřejnili dvanáct z našeho pohledu nevýznamnějších a nejzajímavějších projektů a tři zajímavé společné aktivity, které realizovali projektoví partneři „REGION BESKYDY“ se sídlem ve Frýdku-Místku a sdružení „REGION BESKIDY“ se sídlem v Bielsku-Biale. Třeba Vás některé aktivity osloví a necháte se jimi inspirovat.

Brožuru „Beskydy bez hranic – přeshraniční spolupráce v Euroregionu Beskydy“ najdete zde.

Projekt „Přeshraniční spolupráce v BESKYDECH“ je realizován Regionem Beskydy, zájmovým sdružením právnických osob, ve spolupráci s polským projektovým partnerem „Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsko-Białej“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 


 

 


 

předchozí zpět na výčet další