Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se v hotelu Bauer na Bílé uskutečnila konference zaměřená na rozvoj přeshraničních kontaktů v rámci Euroregionu Beskydy, posílení spolupráce měst a obcí a výměnu zkušeností mezi přeshraničními partnery v Euroregionu Beskydy. Konference se uskutečnila v rámci projektu „Společně v Euroregionu Beskydy“.

Smyslem projektu je přenos informací mezi představiteli obcí a měst regionu, státními organizacemi, poskytovateli dotací (především v rámci přeshraniční spolupráce) a dalšími subjekty s cílem zvýšit absorpční kapacitu území regionu, připravit nové projekty realizovatelné v nadcházejícím programovém období a utužit vztahy mezi národy a jejich obyvateli.

Konference byla rozdělena do dvou částí. První část byla věnovaná národní problematice ovlivňující chod obcí a realizaci projektů – například zákonu o zadávání veřejných zakázek, novému občanskému zákoníku. Druhá část byla zaměřená na přeshraniční problematiku. Účastníci se dozvěděli nové informace o přípravě operačních programů přeshraniční spolupráce, nových zásadách poskytování dotací v rámci Fondů mikroprojektů a také jim byly představeny úspěšně realizované projekty tohoto programového období.

Účast na konferenci přijali dlouholetí starostové měst a obcí, ale také nováčci prvně zvoleni v nedávných komunálních volbách. Zejména pro ně byla konference opravdovým přínosem.

Mikroprojekt „Společně v Euroregionu Beskydy“ je realizován Regionem Beskydy v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty.

 

 


 


předchozí zpět na výčet další