2. prosince 2014 a 10. prosince 2014 proběhly první dva workshopy zaměřené na ukázky dobré praxe při realizaci mikroprojektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Prostřednictvím workshopů byly představeny hlavní zásady Fondu mikroprojektů pro nové programové období, prezentovány výsledky dotazníkového šetření a představeny nejúspěšnější projekty realizované českými žadateli v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci současného programového období.

Projekt „Budoucnost cz-pl spolupráce v Euroregionu Beskydy“ je realizován Regionem Beskydy, zájmovým sdružením právnických osob, ve spolupráci s polským projektovým partnerem „Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsko-Białej“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

  

předchozí zpět na výčet další