V rámci projektu „Budoucnost cz-pl spolupráce v Euroregionu Beskydy“ proběhlo v září a říjnu letošního roku dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění absorpční kapacity území Euroregionu Beskydy a mapování potřeb žadatelů z české a polské části Euroregionu Beskydy.

Výsledky dotazníkového šetření naleznete zde

Projekt „Budoucnost cz-pl spolupráce v Euroregionu Beskydy“ je realizován Regionem Beskydy, zájmovým sdružením právnických osob, ve spolupráci s polským projektovým partnerem „Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsko-Białej“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

 předchozí zpět na výčet další