Zástupci česko-polských euroregionů se účastnili 22. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se uskutečnilo v Hradci Králové ve dnech 20. a 21. září 2016.
Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci se na svém zasedání v Hradci Králové zabývala aktuální problematikou česko-polského příhraničí, kterou prezentovaly jednotlivé pracovní skupiny zřízené komisí (Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu; Pracovní skupina pro působení proti katastrofám, haváriím a živelným pohromám a boji proti jejich následkům; Pracovní skupina rozvoje regionu pohraničí a podpůrných programů; Pracovní skupina pro ochranu životního prostředí a Pracovní skupina pro euroregiony). Spolupráci v příhraničí prezentovali na konkrétních projektech zástupci Euroregionu Glacensis a měst Hradec Králové a Walbrzych.

Zajímavá byla rovněž prezentace Česko – polského fóra, jehož základním posláním je podpora rozvoje stávajících a vzniku nových společných iniciativ nevládních subjektů obou zemí. Česko-polské fórum navazuje na spolupráci nezávislých skupin v období nesvobody před rokem 1989, jejímž vyvrcholením byla činnost Polsko-Česko-Slovenské Solidarity. V rámci fóra se podporují projekty nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. Ministerstva zahraničí obou zemí se tak snaží stimulovat další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Projekty schvalují jednou ročně programové rady Česko-polského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě.

 

           

předchozí zpět na výčet další