V úterý 27. září 2016 proběhlo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
Členové Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy na svém prvním zasedání rozhodli o dvanácti projektech, které byly předloženy prostřednictvím systému ISKP do poloviny července 2016 do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
V rámci prvního kola výzvy bylo předloženo celkem dvanáct mikroprojektů, z toho dva mikroprojekty typu A, tři mikroprojekty typu B a sedm mikroprojektů typu C. Pět mikroprojektů bylo předloženo v prioritní ose 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, sedm mikroprojektů v prioritní ose 4. Spolupráce institucí a komunit.


Euroregionální řídící výbor schválil či schválil s podmínkou jedenáct mikroprojektů. Jeden mikroprojekt byl zamítnut s doporučením přepracovat a předložit v rámci následujících kol výzvy.
Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z ERDF v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Informace o projednávaných projektech v Seznamu realizovaných mikroprojektů ZDE

UPOZORŇUJEME, že nejbližší sběr mikroprojektů v rámci následujícího kola výzvy bude ukončen v úterý 15. listopadu 2016. Zasedání EŘV, které o předložených projektech rozhodne, je naplánováno na únor 2016.

 

předchozí zpět na výčet další