Euroregion Beskydy realizuje od počátku roku projekt s názvem „Společně“/„Razem“, který je zaměřený na navazování a upevňování spolupráce mezi různými skupinami obyvatel česko-polského příhraničí. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Předpokladem pro dobrou komunikaci mezi lidmi na obou stranách hranice je poznání nejen kultury a zvyků, ale zejména jazyka druhé strany. Právě na rozšíření jazykových znalostí je zaměřená jedna z aktivit projektu. Další aktivity jsou zaměřeny na spolupráci například seniorů, osob se zdravotním postižením, představitelů samospráv, spolupráci sportovních a kulturních spolků.

Na již probíhající spolupráci mladých fotbalistů navázalo v květnu setkání zástupců samospráv,  13.června setkání seniorů z české, polské a slovenské části Euroregionu Beskydy, které se uskutečnilo v polské části euroregionu. Přibližně stopadesát seniorů podniklo společný výlet lanovkou na horu Szyndzielnie, kde navštívili rozhlednu. Dále si prohlédli centrum města Pszczyna, tamní zámecký park a zahradu zubrů.

Velmi inspirující setkání, zejména pro českou stranu, se uskutečnilo 19.června, kdy klienti Integrovaného sociálního ústavu v Komorní Lhotce navštívili pobytovo-rehabilitační centrum sdružení pro mentálně postižené „Razem“ v Bestwině. Cílem byla integrace osob se zdravotním postižením a navázání spolupráce mezi oběma organizacemi. Součástí aktivity byla ukázka práce se zdravotně postiženými, prohlídka interiérů a exteriérů polského pobytového zařízení, jehož výstavbu i provoz financuje sdružení rodičů postižených klientů ze svých prostředků a za pomoci sponzorů či státního příspěvku.

Projektové aktivity budou pokračovat i v druhém pololetí letošního roku a to sérií akcí realizovaných v české části Euroregionu Beskydy.

 

       

DSC00847 .    IMG 4507

IMG 4581 .    Senioi 1

Senioi 3

ZP 1

ZP 3

předchozí zpět na výčet další