Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 18. zasedání konaném dne 13.3.2017 schválilo Regionu Beskydy neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek ve výši 500 000,- Kč. Díky dotaci je Region Beskydy schopen zajistit realizaci sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, propagaci regionu a členů sdružení v zahraničí a zabezpečit majetek sdružení, zejména provoz sítě informačních kiosků a kamer. Region Beskydy bude dále díky dotaci schopen financovat aktivity související s přípravou projektů přeshraniční spolupráce v rámci programů INTERREG V-A Česká republika – Polská republika a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

 

Zastupitelstvo statutárního města Frýdek-Místek na svém zasedání dne 13.3.2017 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Regionu Beskydy ve výši 500 000,- Kč z prostředků svého rozpočtu na rok 2017, a to výhradně na financování propagace sdružení Region Beskydy, na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit Regionu Beskydy souvisejících s členstvím Regionu Beskydy v nadnárodním sdružení Euroregion Beskydy, dále na financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování aktivit souvisejících s přípravou projektů přeshraniční spolupráce v rámci programů INTERREG V-A Česká republika – Polská republika a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

 

Region Beskydy v roce 2017 předsedá česko-polsko-slovenskému Euroregionu Beskydy, ve kterém je od roku 2000 členem. S předsednictvím v rámci euroregionu je spojena řada povinností, které musí předsedající sdružení organizačně i finančně zastřešit. Mezi tyto povinnosti patří pravidelné organizování pracovních setkání – předsednictev, organizace sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pro široké spektrum zájmových a věkových skupin a v neposlední řadě propagace euroregionu. Právě k naplnění těchto aktivit přispěje poskytnutá neinvestiční dotace.

 

Dotace bude použita na financování výše uvedených aktivit v roce 2017 a první polovině roku 2018.

 

 

 

 

 

předchozí zpět na výčet další