16.3.2018

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 22. zasedání konaném dne 26.2.2018 rozhodlo o poskytnutí dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000,- Kč

na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu, financování aktivit souvisejících s přípravou projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy a v souvislosti s tím ouzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek a sdružením Region Beskydy.

Region Beskydy v rámci realizace vlastních projektů přeshraniční spolupráce zajišťuje propagaci území a vytváří propagační materiály týkající se přírodních, kulturních a turistických zajímavostí území. Propagační materiály Region Beskydy distribuuje za pomoci partnerů v tuzemsku i zahraničí.  Region Beskydy se společně se zahraničními partnery v roce 2018 zúčastní veletrhů cestovního ruchu zejména v Polsku a prostřednictvím města Bielsko-Biala také v dalších evropských destinacích. Prostřednictvím propagačních materiálů v polském a anglickém jazyce prezentuje turistické možnosti a zajímavosti členských obcí Regionu Beskydy široké veřejnosti za účelem zvýšení návštěvnosti regionu, posílení cestovního ruchu v regionu a prodloužení hlavní turistické sezóny. Širokou škálu vydávaných tematicky zaměřených propagačních materiálů dodává Region Beskydy k distribuci na pobočky Turistického informačního centra Frýdek-Místek, se kterým úzce spolupracuje. U nejžádanějších materiálů zajišťuje Region Beskydy reedici a dotisk. V roce 2018 se připravuje nové vydání souhrnného materiálu o Beskydech včetně překladu do polštiny. Ve všech vydávaných materiálech je věnován prostor turistické nabídce města Frýdek-Místek.

Region Beskydy řadu let úzce spolupracuje s partnery ze sousedních zemí při realizaci společných projektů zaměřených především na propagaci území, cestovní ruch, kulturu, sport a vzdělávání. Vzhledem k dlouhodobému partnerství v rámci euroregionu, zkušenostem s realizací projektů a úzké vzájemné spolupráci je Region Beskydy zkušeným a úspěšným realizátorem projektů. V roce 2018 bude zahájena realizace česko-polského projektu Propagujeme. Region Beskydy v roce 2018 dále plánuje realizaci projektu spolupráce institucí a komunit se slovenským partnerem.

Díky poskytnuté dotaci na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu, financování aktivit souvisejících s přípravou projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy bude možné zrealizovat všechny stanovené úkoly a aktivity a zajistit tak plynulý chod sdružení v roce 2018.

Dotace bude použita na financování výše uvedených aktivit v roce 2018 a první polovině roku 2019.

 

předchozí zpět na výčet další