Dne 28. března 2018 proběhlo v Bielsku-Bialej páté zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. 

Členové výboru projednali deset mikroprojektů, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení kvality a hodnocení přeshraničních aspektů. Devět mikroprojektů členové výboru v průběhu jednání schválili či schválili s podmínkou, jeden mikroprojekt byl zamítnut. V rámci pátého kola výzvy byl stejný zájem jak o mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, tak o mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit. Z předložených mikroprojektů byly dva mikroprojekty typu A (společný mikroprojekt s vedoucím partnerem), jeden mikroprojekt typu B (partnerský / komplementární mikroprojekt) a sedm mikroprojektů typu C (samostatný mikroprojekt). 

Informace o projednávaných projektech naleznete v Seznamu realizovaných mikroprojektů. 

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko

 

IMG 5323

IMG 5328

předchozí zpět na výčet další