Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy na svém V. zasedání dne 28.3.2018 schválil k financování mikroprojekt předložený sdružením Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku v roli vedoucího partnera a sdružením Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Biale v roli projektového partnera s názvem PROPAGUJEME / PROMUJEMY.

Mikroprojekt je zaměřený na spolupráci obou organizací v oblasti cestovního ruchu a propagace české a polské části euroregionu veřejnosti. Projekt se skládá ze sedmi hlavních aktivit, které na sebe navazují a doplňují se. Aktivity jsou určeny domácím a zahraničním turistům, obyvatelům euroregionu, představitelům místních samospráv, turistickým organizacím a turistickým informačním centrům a v neposlední řadě zaměstnancům obou realizujících organizací.  

V rámci mikroprojektu proběhne společná studijní cesta zástupců cílových skupin do polské části Euroregionu Beskydy, několik fotografických workshopů, výstava fotografií pořízených v rámci workshopů, vydání propagačních materiálů a map, jazykové kurzy, soutěž o vytvoření marketingové značky Beskydy a řada propagačních aktivit.

Délka realizace projektu: 4-2018 – 3-2019

Celková výše dotace za oba projektové partnery: 39 900,70 EUR

Projekt „Propagujeme“/„Promujemy“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001470, je financován  z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

předchozí zpět na výčet další