První písemná zmínka o Turzovce se datuje ke konci 16. století, konkrétně do roku 1598, kdy tuto obec založil urozený a vznešený pan Juraj Turzo z Betlanoviec.

Turzovka dostala název od svého zakladatele Juraje Turzy. Turzovci založili hodně obcí na Oravě a Kysucích, ale jen název Turzovky byl odvozený z jejich jména. V roce 1602 vydal Juraj Turzo prvnímu dědičnému rychtáři Turzovky zvláštní privilegium, ve kterém deklaroval právní rámec uspořádání osady a mimo jiné zavázal osadníky, aby si nejdřív postavili kostel a faru. Pro tento účel jim také vyhradil pozemky. Turzovka se po staletí vyvíjela jako zemědělská obec. Byly zde mlýny, pily, panský pivovar i pálenice. 

Z hlediska „nedávné“ historie jsou pro Turzovku důležitá padesátá a šedesátá léta 20. století. Turzovka byla na počátku padesátých let 20. století se svými téměř 14 000 obyvateli a rozlohou 127 km²největší obcí v Československé republice. Na základě územněsprávního členění ČSR se v roce 1954 Turzovka rozdělila na čtyři samostatné obce: Turzovku, Dlhou nad Kysucou, Korňu a Klokočov. Rozhodnutím Středoslovenského krajského národního výboru v Bánské Bystrici byl s účinností od 1.1.1968 změněn charakter národního výboru v Turzovce na městský národní výbor. Tak se Turzovka stala městem.

Výstava „PROMĚNY ČASU“ je věnovaná padesátileté historii města Turzovka. Prostřednictvím písemností a dobových i současných fotografií můžete na 14 panelech sledovat cestu, kterou Turzovka prošla od roku 1968 do dnešních dnů. 

Výstava je přístupná veřejnosti ve výstavních prostorách Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí od 15. ledna 2019 do konce ledna 2019.

Výstava „Proměny času“ je realizovaná v rámci projektu „Spoznávajme sa navzájom“, který je spolufinancovaný Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a také státního rozpočtu SR v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Slovensko 2014 -2020 prostřednictvím Žilinského samosprávního kraje.

TZ vstava Promny asu plakt

předchozí zpět na výčet další