Zástupci Regionu Beskydy, sdružujícího beskydské obce spolupracující v rámci jednotlivých mikroregionů, se na půdě frýdecko-místeckého magistrátu sešli poprvé po komunálních volbách, aby v novém složení mohli navázat na svou činnost, která je zaměřena převážně na společné projekty v rámci evropských fondů.

„Delegovaní zástupci členských sdružení Region Beskydy, členové valného shromáždění – nejvyššího orgánu sdružení, se sešli na valném shromáždění s cílem zvolit statutární a zároveň výkonný orgán sdružení Region Beskydy – sedmičlenné představenstvo a kontrolní tříčlennou revizní komisi,“ uvedla projektová manažerka Regionu Beskydy Dagmar Valášková s tím, že v novém složení následně členové představenstva zvolili předsedou představenstva Karla Deutschera, náměstka primátora Frýdku-Místku, a místopředsedou představenstva Petra Martiňáka – starostu obce Horní Tošanovice. Členy představenstva byli zvoleni: Jiří Blahuta – starosta obce Raškovice, Dalibor Dvořák – starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Rostislav Kožušník – starosta obce Řepiště, Helena Pešatová – starostka města Frýdlant nad Ostravicí a Jaroslav Votýpka – manažer Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.

Orgány sdružení Region Beskydy dále na prvním zasedání projednaly organizační záležitosti sdružení, vyčlenění finančních prostředků sdružení pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce, delegovali své zástupce do monitorovacích a řídících výborů programu Interreg V-A a schválili plán činnosti sdružení pro rok 2019. „Region Beskydy je součástí Euroregionu Beskydy, takže se snažíme co nejlépe využívat možnosti přeshraničních projektů, na které čerpáme evropské finance. Frýdek-Místek je v tomto seskupení přirozeným lídrem jako největší město, hlásí se k odpovědnosti za větší celek, ale současně z něj také těží, protože je vnímán jako součást malebných Beskyd, které mají velký potenciál v turistickém ruchu,“ vysvětlil Karel Deutscher.

 

region

regionb

předchozí zpět na výčet další