Vzhledem k celorepublikovým opatřením v ČR i v PR týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše případné požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci aktivit projektu budou řešeny individuálně v souladu s platnou dokumentací. V případě potřeb kontaktujte pracovnice sdružení Region Beskydy telefonicky nebo e-mailem.

Schvalování projektů v rámci 10. kola výzvy

V souladu s Jednacím řádem Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy proběhne schvalování mikroprojektů předložených v rámci 10. kola výzvy podle článku 7, bod 1, formou písemného projednání (oběžná procedura).  Oběžná procedura bude zahájena na počátku května a hlasující členové se budou moci písemně elektronickou cestou vyjádřit během 14 dnů od zaslání podkladů. O výsledku oběžné procedury budou žadatelé informováni na počátku června 2020 depeší prostřednictvím systému MS2014+. Informace budou rovněž zveřejněny na webových stránkách https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2014-2020/seznam-realizovanych-mikroprojektu. Vzhledem k tomu, že v rámci projednávaného kola výzvy byly předloženy pouze projekty v PO 2, jejíchž aktivitou je mimo jiné realizace stavby či stavebních úprav objektů, je realizace těchto mikroprojektů reálná i za současné situace a brzké rozhodnutí pozitivně ovlivní zahájení prací.

předchozí zpět na výčet další